Kirjaudu sisään

Ota ammattilaiset avuksesi rahoituksen suunnitteluun ja järjestämiseen

Nousu Capital tarjoaa asiantuntijapalvelua yrityksesi rahoituksen suunnittelussa ja rahoitusneuvotteluissa.

Autamme arvonmäärityksissä ja liiketoiminnan ennusteiden tekemisessä. 

Rahoitustarpeen määrittäminen
Tiedätkö yrityksesti tulevien vuosien rahoitustarpeet?

Rahoituksen järjestäminen
Tarvitsetko asiantuntija-apua rahoituksen suunnitteluun ja -järjestämiseen?

Yrityskauppojen rahoitus
Tarvitsetko yrityskaupalle rahoitusta?

Arvonmääritys
Tarvitsetko yrityksellesi arvonmääritystä?

Olemme Nousu Capitalissa arvioineet vuosien mittaan satojen yritysten taloudellisen tilanteen. 

Voit hyödyntää Nousu Capitalin ennusteita ja arviota yrityksesi taloudellisesta tilanteesta päätöksenteossa, pankkilainojen ja rahoituksen hakemisessa, investointien sekä rahoitusriskien arvioinnissa. 

 

Arviomme teemme tulos-, tase- ja kassavirtaennusteiden perusteella sekä kehittämämme Nousuluokituksen avulla.  Teemme tulos-, tase- ja kassavirtaennusteet yrityksen omien arvioiden sekä yrityksen aikaisempien tilikausien toteutuneiden tunnuslukujen avulla, jotka muokataan vastaamien yrityksen toiminnan näkymiä.

 

Nousuluokitus on tilastollinen luokitus ja kuvaa yrityksen taloudellisen tilanteen pelkistetysti ja luotettavasti ja antaa lisäksi vertailupohjan toimialan muihin yrityksiin. Nousuluokitus vastaa pääsääntöisesti hyvin pankkien luottoluokituksia, jolloin saat sen avulla etukäteisarvion pankkisi luottopäätöksestä ja asioista, joihin tulisi kiinnittää huomiota positiivisen luottopäätöksen saamiseksi.

Nousuluokituksen toinen merkittävä etu on, että se huomioi yrityksen tulevaisuuden. Useat muut markkinoilla olevat luokitukset perustuvat yritysten maksukäyttäytymiseen, jolloin myös niiden ennustekyky perustuu siihen, onko yritys maksanut laskunsa ajoissa. 

 

Mikäli yritys on tekemässä pitemmän tähtäimen päätöksiä tai hakee monivuotista rahoitusta, ennusteiden monivuotisuus on tärkeää. Monivuotinen ennuste tarkoittaa sitä, että tulos- tase- ja kassavirta vastaavat toisiaan jokaisena ennustevuonna ja että ne lisäksi linkittyvät edellisen vuoden ennusteisiin.

Näin asiakkaamme ovat kommentoineet

"Nousu Capitalin ammattitaitoinen asiantuntija ja joustavasti toimiva ennuste- ja luottoluokitusjärjestelmä olivat suureksi avuksi. Saimme niiden avulla konkretisoitua strategiamme numeroiksi ja arvioitua, millaisiin tuloslaskelman ja taseen lopputuloksiin erilaiset päätösvaihtoehdot johtavat seuraavan kolmen tilikauden aikana. Tämä helpotti ratkaisevasti yhtiön johtoa strategian valinnassa ja päätöksenteossa." -toimitusjohtaja, Faros & Com Oy

 "Tässä projektissa meillä oli koko ajan tunne, että tiesimme missä mennään ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Koimme, että meistä välitetään ja että tunnelin päässä todellakin on valoa. Projektin aikana vastaan tulleisiin pulmiin haettiin ratkaisuja, eikä hidasteisiin jääty kieriskelemään. Nousu Capitalilla on laajat verkostot ja hyvät suhteet pankkimaailmassa. Nousu Capitalin tiimi osasi puhua juuri oikeaa kieltä rahoittajille. Toiminta oli koko ajan ketterää ja nopeaa. Töitä tehtiin lomallakin. Kun on kassatarve, niin kassa ei lomaile." -Suvi Widgrén, toimitusjohtaja, Rekka Group 

"Nousu Capitalin kanssa on laadittu hyvät ennusteet ja laadukas sijoitusmuistio, josta ilmenee hyvin, mitä olemme tekemässä ja minne olemme menossa."  -Erkki Lehtonen, toimitusjohtaja, Lehtosen Konepaja

”Saimme asiakkaaltamme suurehkon myyntitilauksen, jonka hoitaminen tulisi sitomaan kassavarojamme. Otin yhteyttä Nousu Capitaliin, joka nopeasti auttoi meitä sopivan myyntilaskujen rahoittajan hakemisessa. Olen erittäin tyytyväinen saamaani palveluun.” -Markku Ruohoniemi, toimitusjohtaja, MR-Steel Oy.

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.