Kirjaudu sisään

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (524/1999) 10 ja 24 §:ien mukainen tietosuojaseloste.
Päivitetty 02.10.2018

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Nousu Capital Oy (jäljempänä ”Nousu”)

Y-tunnus: 2858704-2

Keilaranta 1 02150 Espoo

Puhelinnumero: 050 357 0503

www.nousucapital.fi

Sähköposti: asiakaspalvelu@nousucapital.fi

Yhteyshenkilö: Esa Närhi

2. Rekisterin nimi

Nousu Capital Oy:n lainamuotoisen joukkorahoituksen välitykseen keskittyvän markkinapaikan (jäljempänä ”Markkinapaikka”) asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen kerääminen ja käyttötarkoitus

Nousu käyttää Markkinapaikan käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja pääasiassa Markkinapaikan käytön kannalta välttämättömään yhteydenpitoon käyttäjien kanssa sekä Markkinapaikan palvelun tarjoamisen sekä ylläpidon ja kehittämisen kannalta välttämättömiin tarkoituksiin.

Nousu käyttää käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja

· käyttäjän tunnistamiseen ja käyttäjän rekisteröinnin hyväksymiseen;

· lainojen välittämiseen ja tähän liittyvään yhteydenpitoon, laskutukseen ja perintään;

· lain ja viranomaismääräysten mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen;

· analysointiin ja tilastointiin; sekä

· tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää rekisteröityneelle käyttäjälle suunnattuun markkinointiin. Markkinoinnista on mahdollista kieltäytyä tekemällä Nousulle ilmoituksen markkinointikiellosta.

Markkinapaikkaa koskevat lisäksi erilliset käyttöehdot, jotka jokaisen uuden käyttäjän on hyväksyttävä Markkinapaikalle rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitymällä Markkinapaikalle käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Nousu käyttää käyttäjän henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Palvelun asiakasrekisteri sisältää palvelun käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja käyttäjistä, kuten:

· perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, toiminimi, kieli, siviilisääty, ammatti, koulutus, asepalvelutiedot, varallisuusasema ja sijoituskokemus sekä yhteystiedot (kuten postiosoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet);

· Markkinapaikan käyttäjätunnukset;

· tiedot käyttäjän tai tämän edustaman yhteisön luottohistoriasta tai luottoluokituksesta;

· IP-osoitteet, joista käyttäjä on käyttänyt Markkinapaikkaa;

· laskutus- ja perintätiedot; sekä

· asiakasrekisterin hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten yhteydenpito käyttäjän kanssa sekä mahdolliset suoramarkkinointikiellot.

Nousu säilyttää käyttäjien henkilötietoja niin kauan kuin se Markkinapaikan palvelujen tarjoamisen kannalta on tarpeellista. Markkinapaikan käyttö ei ole mahdollista ilman tiettyjä edellä mainittuja tietoja. Nousu poistaa henkilötiedot pyydettäessä, mikäli tietojen poistamiselle on lainmukainen peruste, eikä se haittaa Nousun toimintaa.

Markkinapaikan käyttäjilleen tuottamat tiedot ja raportit tuotetaan siten, etteivät tiedot sisällä henkilötietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinapaikan pääsääntöiset tietolähteet ovat kukin rekisteröitynyt käyttäjä itse tämän luovuttaessa henkilötietojaan Markkinapaikan käytön mahdollistamiseksi sekä luottotietoyritykset. Markkinapaikan käyttäjä vastaa tallentamansa tiedon oikeellisuudesta sekä siitä, että sillä on lainmukainen oikeus tallentaa kyseisiä tietoja palveluun.

6. Tietojen luovuttaminen

Nousu voi luovuttaa asiakasrekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille voimassa olevan lainsäädännön sekä Markkinapaikan käyttöehtojen ja käyttäjien kanssa solmittujen erillisten sopimusten sallimissa rajoissa.

Tietoja voidaan luovuttaa julkisiin maksullisiin tietolähteisiin, kuten Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy, laskutus- ja perintäyhtiöille, Nousun käyttämille asianajo- tai lakiasiaintoimistoille ja valvontaviranomaisille, siinä laajuudessa kuin perintätoimenpiteet tai muut tarvittavat toimenpiteet edellyttävät.

Tietoja voidaan myös luovuttaa yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity käyttäjä ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

Nousu Capital Oy käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. 
Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainituissa tarkoituksissa.

7. Rekisterin suojaus

Palvelun asiakasrekisteriin liittyvät tietokannat on suojattu fyysisin ja teknisin keinoin. Tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja näiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

8. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Palveluun rekisteröityneellä käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on asiakasrekisteriin talletettu. Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheen korjaamista.

Rekisteröidyllä käyttäjällä on lisäksi oikeus kieltää häntä itseään koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen muun ohessa suoramainontaan sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Tarkastus-, kielto- ja korjauspyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@nousucapital.fi.

9. Evästeet

Nousu käyttää sivuillaan ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka auttaa internetsivujen ylläpitäjää tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli Nousun sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua Nousun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Palvelun käyttäjän on huomioitava, että evästeet voivat olla tarpeellisia Nousun ylläpitämien sivustojen ja Nousun tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Muuta huomioitavaa

Rekisteröimällä suostut tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojesi siirtoon ja käyttöön. Nousu varmistaa, että tietoja vastaanottavat tahot sitoutuvat noudattamaan tietosuojavaatimuksiamme.

Tämä tietosuojaseloste ei sovellu minkään ulkopuolisten tahojen verkkosivustoihin, joille saatat päästä Nousun sivuston kautta. Tämä koskee myös yhteistyökumppaneiden verkkosivuja. Tutustuthan näiden ulkopuolisten sivujen omaan tietosuojaselosteeseen, ennen kuin luovutat heille tietojasi.

Nousu varaa oikeuden muuttaa tietosuojaselostettaan. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Nousun internetsivustolla.

Yhteistyössä: