Kirjaudu sisään

Verkkopalveluiden ja -sivustojen käyttöehdot

Rekisteriseloste ja seloste käsittelytoimista:

Asiakas-, prospekti- ja kumppanirekisteri
Markkinapaikan Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: Nousu Capital Oy

Viimeksi muokattu: 20.6.2022

 

 

Verkkopalveluiden ja -sivustojen käyttöehdot

Muodostamalla yhteyden Nousu Capital Oy:n (myöhemmin ”Nousu Capital ”) sivustoon tai selaamalla sen sisältöä tai käyttämällä kyseistä sivustoa suostut näihin käyttöehtoihin ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojesi siirtoon ja käyttöön. Nousu Capital varmistaa, että tietoja vastaanottavat tahot sitoutuvat noudattamaan tietosuojavaatimuksiamme.

Tämä tietosuojaseloste ei sovellu minkään ulkopuolisten tahojen verkkosivustoihin, joille saatat päästä Nousu Capitalin sivuston kautta. Tämä koskee myös yhteistyökumppaneiden verkkosivuja. Tutustuthan näiden ulkopuolisten sivujen omaan tietosuojaselosteeseen, ennen kuin luovutat heille tietojasi.

Nousu Capital varaa oikeuden muuttaa tietosuojaselostettaan. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Nousu Capitalin verkkosivuilla

1. RAJATTU KÄYTTÖOIKEUS

Kaikenlainen www.nousucapital.fi -sivuilla olevan sisällön jäljentäminen, muokkaaminen, kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on sallittu vain Nousu Capitalin etukäteen antamalla kirjallisella luvalla. Nousu Capital sallii kuitenkin näiden verkkosivujen osittaisen tallentamisen tietokoneelle tai kopioiden tulostamisen ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön edellyttäen kuitenkin, että Nousu Capitalin mainetta tai liiketoimintaa ei vahingoiteta.

Verkkosivuilla julkaistuja lehdistötiedotteita saa käyttää, mikäli lähde mainitaan. Lehdistötiedotteita ei saa muuttaa tai muokata ilman Nousu Capitalin antamaa kirjallista lupaa.

2. VASTUUNRAJOITUS

Verkkosivusto tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavilla”-ehdoilla ja verkkosivuston ja niillä olevien tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla riskillä.

Nousu Capital ei anna takuuta näiden verkkosivuston saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai mahdollisesti havaittujen virheiden korjaamisesta eikä myöskään sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Nousu Capital ei takaa sitä, että nämä verkkosivut ovat käytettävissä keskeytyksettä tai virheettömästi. Nousu Capital pidättää itselleen oikeuden tehdä verkkosivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Nousu Capital ei takaa sitä, että verkkosivut ovat vapaita viruksista tai vastaavista haittatekijöistä.

Nousu Capital ei ole vastuussa näillä verkkosivuilla tarjoamansa palvelun tai tietojen tarjoamisen tai niiden keskeytymisen aiheuttamista vahingoista olivatpa ne mitä laatua tahansa, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Nousu Capitalille tai vaikka Nousu Capitalilla tai sen edustajalla olisi ollut tieto sivuilla olevasta virheestä.

Nousu Capitalin vastuu näiden verkkosivujen sisällöstä on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

3. TEKIJÄNOIKEUDET JA TAVARAMERKIT

Nousu Capital tai Nousu Capitalin lisenssinantajat omistavat kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet näillä verkkosivulla oleviin materiaaleihin. Nousu Capital pidättää kaikki oikeudet verkkosivuilla olevaan materiaaliin.

4. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VERKKOSIVUT

Näillä www-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille verkkosivuille. Linkit on tarkoitettu vain informatiivisiksi. Linkin sisällyttäminen näille sivuille ei tarkoita, että Nousu Capital suosittelisi tai mainostaisi viitattuja sivuja. Nousu Capital ei vastaa tiedoista tai aineistoista, joita kolmannet osapuolet tarjoavat omilla verkkosivuilla.

5. EI SIJOITUSSUOSITUS

Näillä verkkosivuilla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena. Näillä sivuilla annettua informaatiota ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sitovana tarjouksena. Näille verkkosivuille ei sisälly tarjousta myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumentteja eikä myöskään neuvoa tai kehotusta näiden toimien tekemiseen tai niihin liittyen.

6. LOKIT JA EVÄSTEET

Nousu Capital käyttää sivuillaan ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka auttaa internetsivujen ylläpitäjää tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmä-tiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli Nousun sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua Nousun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Palvelun käyttäjän on huomioi-tava, että evästeet voivat olla tarpeellisia Nousun ylläpitämien sivustojen ja Nousun tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

7. SOVELLETTAVA LAKI

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintasäännökset.

 

NOUSU CAPITAL OY:N SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA JA REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (524/1999) 10 ja 24 §:ien mukainen tietosuojaseloste.
 

Rekisterienpitäjä ja yhteystiedot

Nousu Capital Oy (jäljempänä ”Nousu Capital”)

Y-tunnus: 2858704–2

Keilaranta 1 02150 Espoo

Puhelinnumero: 020 765 6288

www.nousucapital.fi

Sähköposti: asiakaspalvelu@nousucapital.fi

Yhteyshenkilö: Esa Närhi

Rekisterien nimet

-Nousu Capitalin asiakas-, prospekti- ja kumppanirekisteri (jäljempänä ”Rekisteri”).
-Nousu Capitalin markkinapaikan rekisteri (lainamuotoisen joukkorahoituksen välitykseen keskittyvän markkinapaikan (jäljempänä ”Markkinapaikan asiakasrekisteri tai Asiakasrekisteri”).

 

Asiakas-, prospekti- ja kumppanirekisteri

1. REKISTERÖIDYT

Rekisteriin on rekisteröity:

–  Asiakkaat

–  Kumppanit

–  Prospektit

2. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT JA HENKILÖTIETORYHMÄT

2.1 Rekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että yritysten kontaktien henkilötietoja.

Yrityksen perustiedot:

-Y-tunnus
-Toimialatiedot
-Liikevaihto, tulos ja muut yrityksen toimintaan liittyvät tiedot
-Työntekijämäärä
-Toimialatiedot
-Yhteystiedot (käynti-, postitus- ja laskutustiedot, puhelinnumero, sähköposti)

Henkilötiedot:

-Nimi
-Yritys
-Asema yrityksessä/titteli
-Palvelukieli
-Yhteystiedot (käynti-, postitus- ja laskutustiedot, puhelinnumero, sähköposti)
-Tiedot yhteydenotoista Nousu Capitaliin ja asiakaspalveluun ja tiedot yhteydenotoista henkilöön, kuten markkinointiyhteydenotoista saatu palaute
-Rekisteröidyn kiinnostuksen kohteet ja markkinointipreferenssit.
-Tiedot uutiskirjeen tilaamisesta.

2.2 Henkilötietojen toimittaminen Nousu Capitalille on vapaaehtoista. Jos rekisteröity ei halua toimittaa tarvittavia henkilötietoja, Nousu Capital ei voi välttämättä kuitenkaan toimittaa rekisteröidyn pyytämää tuotetta tai palvelua.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET

3.1 Henkilötietoja käytetään seuraavissa tarkoituksissa:

(a)    Nousu Capitalin tuotteiden ja palveluiden toimittaminen, sopimusvelvoitteiden täyttäminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen ja Nousu Capitalin sopimusten mukaisten oikeuksien käyttö. Nousu Capital käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa tai sopimuksen perusteella.

(b)   Henkilöiden tunnistaminen sopimuksen tekemiseksi ja Nousu Capitalin palveluiden tarjoamiseksi. Nousu Capital käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa tai sopimuksen perusteella.

(c)    Tietoturvan hoito. Nousu Capital käsittelee henkilötietoja tähän tarkoitukseen lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.

(d)   Petosten torjunta. Nousu Capital käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa perusteella tai lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.

(e)    Asiakassuhteen hoitaminen, asiakasviestintä sekä mahdollisten reklamointien ja virhetilanteiden hallinnointi ja hoitaminen. Nousu Capital käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa tai sopimuksen perusteella.

(f)     Nousu Capitalin palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen ja suunnitteleminen. Nousu Capital käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa perusteella. Sitten kun nämä henkilötiedot tehdään anonyymeiksi, ne eivät sen jälkeen muodosta henkilötietoja.

(g)   Nousu Capitalin tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointi, etämyynti ja uutiskirjeiden ja tiedotteiden toimittaminen ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Silloin kun laki vaatii vastaanottajan suostumusta, Nousu Capital käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Muissa tilanteissa Nousu Capital käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa perusteella.

(h)   Yhteistyö Nousu Capitalin kumppaneiden kanssa. Nousu Capital käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa tai sopimuksen perusteella.

3.2 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteista:

(a)    Silloin kun käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

(b)   Silloin kun Nousu Capital käsittelee henkilötietoja oikeutetun etunsa perusteella, voi oikeutettu etu olla esimerkiksi asiakas- tai tilaajasuhde tai muu käsittely, jota rekisteröity voi olettaa. Nousu Capital on arvioinut, etteivät henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäytä tällaisia oikeutettuja etuja.

4. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

(a)    Rekisteröidyltä itseltään.

(b)   Rekisteröidyn työnantajalta tai muulta yritykseltä, jota rekisteröity edustaa.

(c)    Henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

(d)   Rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta ja erilaisista palveluista (esimerkiksi verkkosivustot ja sosiaalisen median kanavat) ja erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

5.1 Nousu Capital käyttää ICT- ja muita palveluntarjoajia, jotka voivat yhdessä omien alikäsittelijöidensä kanssa käsitellä henkilötietoja Nousu Capitalin kanssa tehdyn sopimuksen nojalla käsittelijänä vain tuottaakseen Nousu Capitalille palveluita. Tällaiset käsittelijät voivat toimittaa Nousu Capitalille esimerkiksi digitaalista media-alustaa ja siihen liittyviä palveluita tai markkinointipalveluja, kuten puhelinsoittoja markkinoidakseen Nousu Capitalin tarjoamia palveluita Nousu Capitalin puolesta.

5.2 Nousu Capital voi luovuttaa Rekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa

Tietoja voidaan luovuttaa julkisiin maksullisiin tietolähteisiin, kuten Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy, laskutus- ja perintäyhtiöille, Nousun käyttämille asianajo- tai lakiasiaintoimistoille ja valvontaviranomaisille, siinä laajuudessa kuin perintätoimenpiteet tai muut tarvittavat toimenpiteet edellyttävät.

Tietoja voidaan myös luovuttaa yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity käyttäjä ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

5.3 Nousu Capitalilla voi olla lisäksi käytössään seuraavia kolmansien osapuolten palveluita, jotka käsittelevät henkilötietoja Nousu Capitalin toimeksiannosta omien politiikkojensa mukaisesti:

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/policy
Microsoft: https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacystatement
Pipedrive: https://www.pipedrive.com/en/privacy
Google: https://policies.google.com/privacy
MailChimp: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

6. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN ETA:N ULKOPUOLELLE

6.1 Tietojen käsittelijät voivat siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen (ETA) ja Euroopan Unionin (EU) ulkopuolelle (”Kolmannet Maat”). Siirroissa noudatetaan soveltuvan lainsäädännön edellytyksiä siirrolle, kuten EU:n tietosuoja-asetusta ja siinä asetettuja vaatimuksia. Henkilötietoja voidaan siirtää Kolmansiin Maihin, joiden osalta Euroopan komissio on arvioinut tietosuojan olevan riittävällä tasolla, tai käyttäen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia muita suojatoimia. Tällainen suojatoimi on esimerkiksi Euroopan komission vahvistamat tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet (EU Standard Contractual Clauses) tai valvontaviranomaisen vahvistamat yritystä koskevat sitovat säännöt. Erityistilanteissa, kuten rekisteröidyn suostumuksesta, siirtoja voidaan tehdä näiden edellytysten ulkopuolellakin.

6.2 Uudet vakiolausekkeet (EU Standard Contractual Clauses) löytyvät täältä: Standard contractual clauses for international transfers

6.3 Vanhat vakiolausekkeet (EU Standard Contractual Clauses) löytyvät täältä:
Henkilötietojen siirto kahden rekisterinpitäjän välillä (2001/497/EC)Linkki toiselle sivustolle
Henkilötietojen siirto kahden rekisterinpitäjän välillä (2004/915/EC)Linkki toiselle sivustolle
Henkilötietojen siirto rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä (2010/87/EU)

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

7.1 Henkilötietoja säilytetään tarpeellisilta osin asiakassuhteen päättymisen tai viimeisen markkinointitoimenpiteen jälkeen kolme (3) vuotta, ellei kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet vaadi tai salli pidempää tai lyhyempää säilyttämistä, jolloin henkilötietoja säilytetään näiden edellyttämällä tavalla. Esimerkiksi asiakkaiden tilaajien henkilötietoja voidaan joutua käsittelemään asiakassuhteen päätyttyäkin sen aikaa, kunnes henkilötietoon liittyvä vastuu on vanhentunut. Esimerkiksi, pääsääntönä velan vanhentumiselle on Suomen lain mukaan kolmen (3) vuoden aika, mutta rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevia todisteita voi olla tarpeen säilyttää pidemmänkin aikaa. Lisäksi suoramarkkinoinnin kieltäneen rekisteröidyn nimi voidaan säilyttää sellaisella listalla, joka estää suoramarkkinoinnin henkilölle.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUKSISTA

8.1 Tässä selosteessa on myöhemmin kerrottu rekisteröidyn oikeuksista hänen henkilötietojensa osalta. Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, Nousu Capital voi joko a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

9. OIKEUS SAADA PÄÄSY OMIIN HENKILÖTIETOIHIN

9.1 Rekisteröidyllä on oikeus saada Nousu Capitalilta vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä.

9.2 Jos rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Nousu Capitalin toimesta, Nousu Capital luovuttaa pyynnöstä henkilölle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista sekä seuraavat tiedot:

(a)    käsittelyn tarkoitukset;

(b)   kyseessä olevat henkilötietoryhmät;

(c)    vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät;

(d)   mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;

(e)    rekisteröidyn oikeus pyytää Nousu Capitalilta häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;

(f)    oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;

(g)   henkilötietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot;

(h)   automaattisen päätöksenteon (muun muassa profiloinnin) olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset henkilölle;

(i)     ilmoitus siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista, jos henkilötietoja siirretään Kolmanteen Maahan.

10. OIKEUS PYYTÄÄ HENKILÖTIETOJEN OIKAISEMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Nousu Capital oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset joihin tietoja käsiteltiin, Rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

11. OIKEUS PYYTÄÄ HENKILÖTIETOJEN POISTAMISTA

11.1 Nousu Capital poistaa rekisteröidyn pyynnöstä häntä koskevat henkilötiedot, mikäli jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

(a)    henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai muutoin käsiteltiin;

(b)   rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

(c)    rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;

(d)   henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;

(e)    henkilötiedot on poistettava lainsäädäntöön perustuvan Nousu Capitaliin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai

(f)     henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

11.2 Nousu Capitalilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta poistaa henkilötietoja, mikäli henkilötietojen käsittely on tarpeen:

(a)    sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi;

(b)   lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista varten;

(c)    kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä;

(d)   yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten; tai

(e)    oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

12. OIKEUS PYYTÄÄ KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA

12.1 ”Käsittelyn rajoittamisella” tarkoitetaan henkilötietojen merkitsemistä siten, että niitä käsitellään vain rajoitetusti.
12.2 Nousu Capital rajoittaa henkilötietojen käsittelyä rekisteröidyn pyynnöstä seuraavissa tilanteissa:

(a)    rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Nousu Capital voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;

(b)   käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

(c)    Nousu Capital ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

(d)   rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Nousu Capitalin oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

12.3 Yllä mainituissa tilanteissa Nousu Capital käsittelee henkilötietoja vain seuraavissa tilanteissa:

(a)    rekisteröidyn suostumuksella;

(b)   oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

(c)    toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi; tai

(d)   EU:n tai jäsenvaltion yleistä etua koskevasta syystä.

13. OIKEUS VASTUSTAA KÄSITTELYÄ

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu Nousu Capitalin tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Nousu Capital ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos Nousu Capital voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

14. OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn kanssa tehtyyn sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti, rekisteröidyllä on pyynnöstä oikeus:

(a)    saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Nousu Capitalille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa; ja

(b)   siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

15. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Jos rekisteröity katsoo, että Nousu Capital käsittelee henkilötietoja tietosuojasääntelyn vastaisesti, rekisteröity voi kannella asiasta johtavana valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle tai muulle valvontaviranomaiselle, jonka toimivaltaan käsittely kuuluu. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

16. AUTOMAATTISEN PÄÄTÖKSENTEON KÄYTTÖ KÄSITTELYSSÄ

Nousu Capital ei käsittele Rekisterin henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittaman automaattisen päätöksenteon avulla.

17. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMISEN MENETELMÄT

17.1 Henkilötietojen turvallinen käsittely on Nousu Capitalille erittäin tärkeää. Nousu Capital käyttää järjestelmissään ainakin seuraavia suojatoimia henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi:

(a)    Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

(b)   Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

(c)    Järjestelmään tallennettuihin Rekisterin sisältämiin henkilötietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt Nousu Capitalin työntekijät.

(d)   Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

(e)    Rekisteri sijaitsee palvelimella konesalissa, jonne pääsy asiattomilta on estetty.

(f)    Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

(g)   Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

17.2 Lisätietoja Googlen osalta löytyy: https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html ja https://services.google.com/fh/files/misc/safeguards_for_international_data_transfers_with_google_cloud.pdf

17.3 Lisätietoja PipeDriven osalta löytyy linkin takana olevan sopimuksen liitteestä 1: https://www-cms.pipedriveassets.com/documents/2021-02-16-Pipedrive-DPA-Signed.pdf.

 

Markkinapaikan Asiakasrekisteri

1. Henkilötietojen kerääminen ja käyttötarkoitus

1.1 Nousu Capital käyttää Markkinapaikan käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja pääasiassa Markkinapaikan käytön kannalta välttämättömään yhteydenpitoon käyttäjien kanssa sekä Markkinapaikan palvelun tarjoamisen sekä ylläpidon ja kehittämisen kannalta välttämättömiin tarkoituksiin.

1.2 Nousu Capital käyttää käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja:

· käyttäjän tunnistamiseen ja käyttäjän rekisteröinnin hyväksymiseen;

· lainojen välittämiseen ja tähän liittyvään yhteydenpitoon, laskutukseen ja perintään;

· lain ja viranomaismääräysten mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen;

· analysointiin ja tilastointiin; sekä

· tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Markkinapaikan Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää rekisteröityneelle käyttäjälle suunnattuun markkinointiin. Markkinoinnista on mahdollista kieltäytyä tekemällä Nousulle ilmoituksen markkinointikiellosta.

Markkinapaikkaa koskevat lisäksi erilliset käyttöehdot, jotka jokaisen uuden käyttäjän on hyväksyttävä Markkinapaikalle rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitymällä Markkinapaikalle käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Nousu Capital käyttää käyttäjän henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

2. Markkinapaikan Asiakasrekisterin tietosisältö

Palvelun Asiakasrekisteri sisältää palvelun käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja käyttäjistä, kuten:

perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, toiminimi, kieli, siviilisääty, ammatti, koulutus, asepalvelutiedot, varallisuusasema ja sijoituskokemus sekä yhteystiedot (kuten postiosoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet);

-Markkinapaikan käyttäjätunnukset;
-tiedot käyttäjän tai tämän edustaman yhteisön luottohistoriasta tai luottoluokituksesta;
-IP-osoitteet, joista käyttäjä on käyttänyt Markkinapaikkaa;
-laskutus- ja perintätiedot; sekä
-Asiakasrekisterin hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten yhteydenpito käyttäjän kanssa sekä mahdolliset suoramarkkinointikiellot.

Nousu Capital säilyttää käyttäjien henkilötietoja niin kauan kuin se Markkinapaikan palvelujen tarjoamisen kannalta on tarpeellista. Markkinapaikan käyttö ei ole mahdollista ilman tiettyjä edellä mainittuja tietoja. Nousu Capital poistaa henkilötiedot pyydettäessä, mikäli tietojen poistamiselle on lainmukainen peruste, eikä se haittaa Nousun toimintaa.

Markkinapaikan käyttäjilleen tuottamat tiedot ja raportit tuotetaan siten, etteivät tiedot sisällä henkilötietoja.

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinapaikan pääsääntöiset tietolähteet ovat kukin rekisteröitynyt käyttäjä itse tämän luovuttaessa henkilötietojaan Markkinapaikan käytön mahdollistamiseksi sekä luottotietoyritykset. Markkinapaikan käyttäjä vastaa tallentamansa tiedon oikeellisuudesta sekä siitä, että sillä on lainmukainen oikeus tallentaa kyseisiä tietoja palveluun.

4. Tietojen luovuttaminen

Nousu Capital voi luovuttaa Asiakasrekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille voimassa olevan lainsäädännön sekä Markkinapaikan käyttöehtojen ja käyttäjien kanssa solmittujen erillisten sopimusten sallimissa rajoissa.

Tietoja voidaan luovuttaa julkisiin maksullisiin tietolähteisiin, kuten Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy, laskutus- ja perintäyhtiöille, Nousun käyttämille asianajo- tai lakiasiaintoimistoille ja valvontaviranomaisille, siinä laajuudessa kuin perintätoimenpiteet tai muut tarvittavat toimenpiteet edellyttävät.

Tietoja voidaan myös luovuttaa yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity käyttäjä ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

Nousu Capital käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. 

Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainituissa tarkoituksissa.

5. Markkinapaikan Asiakasrekisterin suojaus

Palvelun Asiakasrekisteriin liittyvät tietokannat on suojattu fyysisin ja teknisin keinoin. Tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja näiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

6. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Palveluun rekisteröityneellä käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on Asiakasrekisteriin talletettu. Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus vaatia Asiakasrekisterissä olevan virheen korjaamista.

Rekisteröidyllä käyttäjällä on lisäksi oikeus kieltää häntä itseään koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen muun ohessa suoramainontaan sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Tarkastus-, kielto- ja korjauspyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@nousucapital.fi

7. Evästeet

Nousu Capital käyttää Markkinapaikalla ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka auttaa internetsivujen ylläpitäjää tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli Nousu Capitalin Markkinapaikalla vieraileva käyttäjä ei halua Nousun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Palvelun käyttäjän on huomioitava, että evästeet voivat olla tarpeellisia Nousun ylläpitämien sivustojen ja Nousun tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

8. Muuta huomioitavaa

Rekisteröimällä suostut tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojesi siirtoon ja käyttöön. Nousu Capital varmistaa, että tietoja vastaanottavat tahot sitoutuvat noudattamaan tietosuojavaatimuksiamme.

Tämä tietosuojaseloste ei sovellu minkään ulkopuolisten tahojen verkkosivustoihin, joille saatat päästä Nousu Capitalin sivuston kautta. Tämä koskee myös yhteistyökumppaneiden verkkosivuja. Tutustuthan näiden ulkopuolisten sivujen omaan tietosuojaselosteeseen, ennen kuin luovutat heille tietojasi.

Nousu Capital varaa oikeuden muuttaa tietosuojaselostettaan. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Nousu Capitalin verkkosivuilla.

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.