Kirjaudu sisään

Onko joukkorahoituksessa pullat ja vellit sekaisin?

Yleistyksellä johtopäätöksistä tai kommenteista saadaan vakuuttavampia ja painavampia. Yleistyksessä riskinä on, että kommentti tai johtopäätös ei päde kaikkiin yleistyksen sisään kuuluviin ryhmiin tai asioihin. Näin on myös joukkorahoituksen osalta.   

Kauppalehti (12.1.2021) ja Helsingin Sanomat (13.1.2021) kertoivat artikkeleissaan Finanssivalvonnan löytäneen puutteita kolmen joukkorahoittajan kautta rahoitusta hakevien yritysten riskien ja yhtiön taloudellisen tilanteen kuvaamisessa. Finanssivalvonta havaitsi, että joissakin tapauksissa esitettiin yksinomaan historiallisia tuloslaskelma- ja tasetaulukoita tai ainoastaan ennustettuja lukuja. Molemmissa artikkeleissa joukkorahoituksella viitattiin lähinnä sijoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen, jossa sijoittajat sijoittavat yhtiön osakkeisiin. Sijoitusmuotoinen joukkolainaus keskittyy yleensä kasvaviin ja nuoriin yhtiöihin, joilla on suuret kasvuodotukset. Se näkyy sijoitusten tuotto-odotuksissa, jotka ovat kovat. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että suuri tuotto-odotus merkitsee myös suurta riskiä.

Joukkorahoitusta on kuitenkin useita muotoja: sijoitusmuotoinen (osakkeet), lainamuotoinen (yrityslainat), vertaislainat (lainat yksityishenkilöille) sekä lahjoitus- tai hyödykemuotoinen (lahjoitukset ja ennakkotilaukset). 

Osa joukkorahoittajista ottaa riskien arvioinnin ja ennusteiden tekemisen tosissaan ja pyrkii tekemään sen parhaalla mahdollisella tavalla. Lainamuotoinen joukkorahoittaja Nousu Capital keskittyy vain vakiintuneisiin yrityksiin. Nousu panostaa sekä luottoanalyysiin että ennusteisiin. Nousu on myös kehittänyt luottoluokituksen, joka mittaa yrityksen luottoriskiä tilastollisesti ja laadullisesti. Vastaavia käyttävät yrityspankit. Tällöin lainojen korot ja sijoittajien riskit voidaan pitää kohtuullisina ja asiakkaiksi saadaan vakiintuneita ja rahoituskelpoisia pk-yrityksiä.

Joukkorahoitus on uusi ja kasvava toimiala ja on hyvin tarpeellista, että se otetaan esiin myös julkisessa keskustelussa. Rahoitusta hakevien yritysten riskien ja yhtiön taloudellisen tilanteen kuvaaminen riittävästi ja läpinäkyvästi on ensiarvoisen tärkeää. Joukkorahoituksen yksi suurimmista eduista on, että se antaa kustannustehokkaan vaihtoehdon rahoituksen hankkimiselle muualta kuin pankeista tai pörssistä. Joukkorahoitus antaa myös mahdollisuuden suuriin volyymeihin ja se voisi olla merkittävä rahoituksen lähde Suomessa, kunhan vain asiat tehdään oikein. 

Seppo Kankaanpää  
Seppo Kankaanpää on Nousu Capitalin toimitusjohtaja 
LinkedIn

 


Pk-yritys - varmista rahoituksen saatavuus nyt

Pk-yritysten tilanne näyttää tällä hetkellä vielä aika hyvältä. Kauppa käy, eikä kasvava inflaatio näy ratkaisevasti kustannustason...

Nousu Capital keskittyy rahoituksen neuvonantopalveluihin ja luopuu joukkorahoituspalveluista

Nousu Capital keskittyy jatkossa yritysrahoituksen asiantuntijapalveluihin ja luopuu lainamuotoisen joukkorahoittamisen välittämisestä. Suljemme sijoittajien ja rahoitusta hakevien yritysten...

Onko yritykselläsi varaa kasvuun?

Ukrainan sota, korona, energiakriisi, inflaatio - nämä sanat ovat tällä hetkellä monen yritysjohtajan mietteissä. Samalla ne saattavat muodostua...

Nordic Growth ja Nousu Capital yhteistyöhön: Nousun Capitalin asiakkaille investointipankkipalveluja

Nordic Growth ja Nousu Capital ovat aloittaneet yhteistyön, jonka avulla Nousu Capitalin yritysasiakkaat saavat investointipankkipalveluja Nordic...

Case: Rekka Group sai merkittävän kasvurahoituksen

Rekka Group tarjoaa kuljetuspalveluita suomalaisille ja kansainvälisille metsä-, energia-, rakennus-, lääke- sekä elintarviketeollisuusyrityksille. Vaaralliset kemikaalit sekä...

Kannattaako pysyä kartalla?

Mistä ollaan tulossa ja mihin ollaan menossa? Kun suunnitellaan siirtymistä paikasta A paikkaan B, lienee selvää,...

Saan yritykselleni rahoitusta pankista kuten ennenkin - vai saanko sittenkään?

Markkinat muuttuvat. Niin myös rahamarkkinat. Yleensä rahamarkkinoilla tarkoitetaan pankkien ja rahalaitosten välistä markkinaa, mutta käytännössä myös...

Kannattaako yrityspankkien palveluja kilpailuttaa?

Monet meistä kilpailuttavat säännöllisesti sähkö- ja vakuutusyhtiöitä löytääkseen nykyistä paremman yhteistyökumppanin. Pankin vaihto on paljon harvinaisempaa...

Asiantuntijoiden kuusi neuvoa muuttuneeseen yrityslainatilanteeseen 

Rahoitusmarkkinoiden tilanne muuttui nopeasti maaliskuussa 2022 Ukrainan sodan vuoksi. Pitäisikö yritysten varautua tähän jotenkin rahoituksen osalta? Nousu...

Viekö rahoituksen hakeminen liikaa aikaa ja energiaa?

Lainarahoituksen tarve liittyy investointien ja yrityskauppojen lisäksi pääsääntöisesti käyttöpääomaan, jota tarvitaan yrityksen kasvun rahoittamiseen. Jos lainarahan...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.