Kirjaudu sisään

Onko joukkorahoituksessa pullat ja vellit sekaisin?

Yleistyksellä johtopäätöksistä tai kommenteista saadaan vakuuttavampia ja painavampia. Yleistyksessä riskinä on, että kommentti tai johtopäätös ei päde kaikkiin yleistyksen sisään kuuluviin ryhmiin tai asioihin. Näin on myös joukkorahoituksen osalta.   

Kauppalehti (12.1.2021) ja Helsingin Sanomat (13.1.2021) kertoivat artikkeleissaan Finanssivalvonnan löytäneen puutteita kolmen joukkorahoittajan kautta rahoitusta hakevien yritysten riskien ja yhtiön taloudellisen tilanteen kuvaamisessa. Finanssivalvonta havaitsi, että joissakin tapauksissa esitettiin yksinomaan historiallisia tuloslaskelma- ja tasetaulukoita tai ainoastaan ennustettuja lukuja. Molemmissa artikkeleissa joukkorahoituksella viitattiin lähinnä sijoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen, jossa sijoittajat sijoittavat yhtiön osakkeisiin. Sijoitusmuotoinen joukkolainaus keskittyy yleensä kasvaviin ja nuoriin yhtiöihin, joilla on suuret kasvuodotukset. Se näkyy sijoitusten tuotto-odotuksissa, jotka ovat kovat. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että suuri tuotto-odotus merkitsee myös suurta riskiä.

Joukkorahoitusta on kuitenkin useita muotoja: sijoitusmuotoinen (osakkeet), lainamuotoinen (yrityslainat), vertaislainat (lainat yksityishenkilöille) sekä lahjoitus- tai hyödykemuotoinen (lahjoitukset ja ennakkotilaukset). 

Osa joukkorahoittajista ottaa riskien arvioinnin ja ennusteiden tekemisen tosissaan ja pyrkii tekemään sen parhaalla mahdollisella tavalla. Lainamuotoinen joukkorahoittaja Nousu Capital keskittyy vain vakiintuneisiin yrityksiin. Nousu panostaa sekä luottoanalyysiin että ennusteisiin. Nousu on myös kehittänyt luottoluokituksen, joka mittaa yrityksen luottoriskiä tilastollisesti ja laadullisesti. Vastaavia käyttävät yrityspankit. Tällöin lainojen korot ja sijoittajien riskit voidaan pitää kohtuullisina ja asiakkaiksi saadaan vakiintuneita ja rahoituskelpoisia pk-yrityksiä.

Joukkorahoitus on uusi ja kasvava toimiala ja on hyvin tarpeellista, että se otetaan esiin myös julkisessa keskustelussa. Rahoitusta hakevien yritysten riskien ja yhtiön taloudellisen tilanteen kuvaaminen riittävästi ja läpinäkyvästi on ensiarvoisen tärkeää. Joukkorahoituksen yksi suurimmista eduista on, että se antaa kustannustehokkaan vaihtoehdon rahoituksen hankkimiselle muualta kuin pankeista tai pörssistä. Joukkorahoitus antaa myös mahdollisuuden suuriin volyymeihin ja se voisi olla merkittävä rahoituksen lähde Suomessa, kunhan vain asiat tehdään oikein. 

Seppo Kankaanpää  
Seppo Kankaanpää on Nousu Capitalin toimitusjohtaja 
LinkedIn

 


Vastuullinen rahoitus - yrityksen kasvun haaste?

Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa niin kuin monessa muussakin asiassa. Yritysrahoituksessakin se on noussut ykkösteemaksi. Suurten pankki- ja...

Tarvitaan monipuolisempaa yritysrahoitusta

Kevään 2023 Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että vähitellen monipuolistumassa ollut yritysrahoitus on kokenut takaiskun. Pk-yritykset joutuvat turvautumaan...

Yrityskaupan rahoitus on vaikea taiteenlaji

Moni hyvä idea jää ilman rahoitusta ja idea ei sen takia johda mihinkään. Monen pk-yrityksen yrityskauppa...

Suomalaiset yritykset ansaitsevat parempaa rahoitusta

Suomalaisten yritysten rahoitus on vahvasti pankkisidonnaista. Pankkien myönteiset luottopäätökset ovat olleet monelle yritykselle kasvun edellytys. Negatiiviset...

Haetko rahoitusta oikein?

Noin viidennes pk-yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta tuoreen Pk-yritysbarometrin mukaan. Osa jättää hakematta rahoitusta, koska on...

Saako budjetilla rahoitusta?

Törmäämme usein yritysasiakkaidemme kanssa siihen, että rahoitusta haetaan budjetin avulla. Oikeampi työkalu olisi kuitenkin liiketoiminnan ennuste.  Budjetti on mahdollisimman...

Hyödynnä tuore tilinpäätös rahoituksen järjestämisessä

Nyt on oikea hetki aloittaa yrityksen rahoituksen suunnittelu. Paras hetki hakea rahoitusta on se hetki, kun...

Oikea rahoitus oikeaan tarpeeseen

Suomalaisten yritysten yleisin rahoitusmuoto on velkakirjalaina. Hyvänä kakkosena tulevat tililimiitti ja pronssisijalle pääsevät kohdevakuudelliset rahoitukset. Kun yrityksiltä...

Pk-yritys - varmista rahoituksen saatavuus nyt

Pk-yritysten tilanne näyttää tällä hetkellä vielä aika hyvältä. Kauppa käy, eikä kasvava inflaatio näy ratkaisevasti kustannustason...

Nousu Capital keskittyy rahoituksen neuvonantopalveluihin ja luopuu joukkorahoituspalveluista

Nousu Capital keskittyy jatkossa yritysrahoituksen asiantuntijapalveluihin ja luopuu lainamuotoisen joukkorahoittamisen välittämisestä. Suljemme sijoittajien ja rahoitusta hakevien yritysten...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.