Kirjaudu sisään

Onko joukkorahoituksessa pullat ja vellit sekaisin?

Yleistyksellä johtopäätöksistä tai kommenteista saadaan vakuuttavampia ja painavampia. Yleistyksessä riskinä on, että kommentti tai johtopäätös ei päde kaikkiin yleistyksen sisään kuuluviin ryhmiin tai asioihin. Näin on myös joukkorahoituksen osalta.   

Kauppalehti (12.1.2021) ja Helsingin Sanomat (13.1.2021) kertoivat artikkeleissaan Finanssivalvonnan löytäneen puutteita kolmen joukkorahoittajan kautta rahoitusta hakevien yritysten riskien ja yhtiön taloudellisen tilanteen kuvaamisessa. Finanssivalvonta havaitsi, että joissakin tapauksissa esitettiin yksinomaan historiallisia tuloslaskelma- ja tasetaulukoita tai ainoastaan ennustettuja lukuja. Molemmissa artikkeleissa joukkorahoituksella viitattiin lähinnä sijoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen, jossa sijoittajat sijoittavat yhtiön osakkeisiin. Sijoitusmuotoinen joukkolainaus keskittyy yleensä kasvaviin ja nuoriin yhtiöihin, joilla on suuret kasvuodotukset. Se näkyy sijoitusten tuotto-odotuksissa, jotka ovat kovat. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että suuri tuotto-odotus merkitsee myös suurta riskiä.

Joukkorahoitusta on kuitenkin useita muotoja: sijoitusmuotoinen (osakkeet), lainamuotoinen (yrityslainat), vertaislainat (lainat yksityishenkilöille) sekä lahjoitus- tai hyödykemuotoinen (lahjoitukset ja ennakkotilaukset). 

Osa joukkorahoittajista ottaa riskien arvioinnin ja ennusteiden tekemisen tosissaan ja pyrkii tekemään sen parhaalla mahdollisella tavalla. Lainamuotoinen joukkorahoittaja Nousu Capital keskittyy vain vakiintuneisiin yrityksiin. Nousu panostaa sekä luottoanalyysiin että ennusteisiin. Nousu on myös kehittänyt luottoluokituksen, joka mittaa yrityksen luottoriskiä tilastollisesti ja laadullisesti. Vastaavia käyttävät yrityspankit. Tällöin lainojen korot ja sijoittajien riskit voidaan pitää kohtuullisina ja asiakkaiksi saadaan vakiintuneita ja rahoituskelpoisia pk-yrityksiä.

Joukkorahoitus on uusi ja kasvava toimiala ja on hyvin tarpeellista, että se otetaan esiin myös julkisessa keskustelussa. Rahoitusta hakevien yritysten riskien ja yhtiön taloudellisen tilanteen kuvaaminen riittävästi ja läpinäkyvästi on ensiarvoisen tärkeää. Joukkorahoituksen yksi suurimmista eduista on, että se antaa kustannustehokkaan vaihtoehdon rahoituksen hankkimiselle muualta kuin pankeista tai pörssistä. Joukkorahoitus antaa myös mahdollisuuden suuriin volyymeihin ja se voisi olla merkittävä rahoituksen lähde Suomessa, kunhan vain asiat tehdään oikein. 

Seppo Kankaanpää  
Seppo Kankaanpää on Nousu Capitalin toimitusjohtaja 
LinkedIn

 


Unohtuiko kassan kumulatiivisuus?

Ennustaminen on vaikeaa - varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Vai onko se sittenkään? Jos yritys on toiminut useamman...

Rahoituksen kuolemansynnit – Osa 3

Tässäpä jatkoa loka- ja joulukuisille blogeilleni. Kolmas kuolemansynti on unohtaa yrityksen pidemmän aikavälin rahoitustarpeet. Pk-yrittäjä hakee tyypillisesti...

Korko - mörkökö?

Korko on ollut tuttu sana viimeisen vuoden talousuutisissa. Eikä ihme, onhan se aika mörkö, joka on...

Rahoituksen kuolemansynnit – osa 2

Tässä jatkoa lokakuiselle blogilleni. Toinen yrityksen kuolemansynti on aliarvioida yrityksen rahoitustarpeet. Vaaran paikkoja ovat esim. rakennusinvestoinnit,...

Laskurahoittajan valinnan tärkeät seikat ja sudenkuopat

  Laskurahoitus on noussut pienille ja keskisuurille yrityksille pankkirahoituksen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet. Selvitysten mukaan...

Tarvitsetko sparrausta rahoitusasioissa?

Rahoitus on yksi yrityksen menestyksen ja kasvun edellytyksistä. Rahoituksen avulla yritys kehittää tuotteitaan ja palveluitaan, laajentaa...

Oletko aikeissa hakea julkista rahoitusta, mutta se tuntuu työläältä?

Julkinen rahoitus soveltuu erityisesti riskialttiisiin projekteihin, joissa pelkän yksityisen rahoituksen saaminen on tyypillisesti hankalaa.  Nousu Capital välittää...

Avaimet menestykselliseen päätöksentekoon

Yrityksen toimintaympäristön muutokset, tuoteinnovaatiot tai yrityskaupat vaikuttavat usein suuresti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Olennainen osa liiketoiminnan hallintaa...

Rahoituksen kuolemansynnit – osa 1

Kirjoitin noin vuosi sitten blogin, jossa korostin rahoituksen hakemista riittävän ajoissa ja ennen kuin sille on...

Ole askel edellä: rahoituksen hakeminen ajoissa on todella järkevää

Rahoituksen hakeminen hyvissä ajoin auttaa rakentamaan luottamusta rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa. Kun valmistautumiseen on varattu aikaa,...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.