Kirjaudu sisään

Oikea yritysrahoitus oikeaan tarpeeseen

Suomalaisten yritysten yleisin rahoitusmuoto on velkakirjalaina. Hyvänä kakkosena tulevat tililimiitti ja pronssisijalle pääsevät kohdevakuudelliset rahoitukset. Kun yrityksiltä kysytään rahoituksen tarpeista, puhutaan helposti vain euromääristä ja ajankohdista, eikä esimerkiksi siitä, minkä muotoista rahoitusta kannattaa kulloiseenkin tilanteeseen hakea. Yrittäjän ja yrityksen ei tarvitsekaan itse olla rahoitusalan expertti, vaan kannattaa hyödyntää asiantuntijoita. 

Rahoitusta suunniteltaessa täytyisi käyttötarkoituksen lisäksi vertailla myös eri rahoitusmuotojen saatavuutta, hintaa ja maturiteettia. Tässä maailmantilanteessa pitää nostaa esiin myös rahoituksen saatavuuden turvaaminen äkillisissä käänteissä

Tililimiitti vai rahoituslimiitti?

Tililimiittiä käytetään yleisesti pienten ja keskisuurten yritysten käyttöpääoman rahoitukseen. Moni yritys ylläpitää ylisuurta tililimiittiä, joka ei ole tasapainoisessa suhteessa yrityksen kassavirtaan. Limiittiä saatetaan käyttää myös muuhun kuin käyttöpääoman rahoitukseen. Haittana on, että rahoitustarpeen poistuttua limiitti jää ennalleen, aiheuttaen yritykselle jatkuvaa kulua. Samalla se sitoo myös yrityksen vakuuksia.  

Limiittitarpeen määrittämisessä pitää tuntea oma kassavirta ja seurata sitä. Moni yritys budjetoi kyllä toimintaansa, mutta ei käytä kassavirtalaskelmia aktiivisesti. Yrityksen ja rahoittajan kannalta taas kassavirtalaskelmat ovat tärkeää informaatiota tulovirtojen ja maksujen tasapainon selvittämiseksi.

On löydettävissä muitakin keinoja esimerkiksi yllättävien raaka-ainemenojen tai muiden menojen rahoittamiseksi. Investointien ja suurempien tarpeiden rahoittamiseen käytetään yleisimmin velkakirjalainaa. Suuryritykset voivat varmistaa rahoituksen saatavuuden ja riittävyyden rahoituslimiittien avulla. Ne myönnetään yleensä vuosittain sitovina limiitteinä, joista yritykset voivat nostaa rahoitusta tarpeen mukaan, sovittujen ehtojen puitteissa. Yritykset maksavat kyllä palkkiota limiitistä, mutta korollisen lainan määrä on aina oikea.

Pk-yrityksillä rahoituslimiitti on harvinaisempi rahoitusmuoto, mutta rahoittajat myöntävät näitäkin. Yleisimmin se tarjotaan ei-sitovana, jolloin siitä ei peritä palkkiota sopimusajalta. Korko ja palkkiot maksetaan vain limiittisopimuksessa määritellyistä, nostetuista rahoituksista. Myös vakuuksien tarve koskee vain nostettuja, yleensä lyhyitä velkakirjalainoja, eikä koko limiittiä.

Yrityksellä voi olla vuoden mittaan muutamia esim. 200.000-300.000 euron käyttöpääomatarpeita. Sopimalla rahoittajan kanssa 500.000 -1.000.000 euron rahoituslimiitin, yritys voi nostaa useampia lyhytaikaisia velkakirjalainoja tarpeen mukaan. Jos käytössä on vastaava 500.000 euron tililimiitti, yritys maksaa koko ajan kulua, joka voi olla puolet koko rahoituskulusta. Siitäkin huolimatta, että tililimiitistä käytetään vain osaa. Myös vakuudet on varattu koko määrälle.  

Vaikka rahoittaja voi rajoittaa ei-sitovan limiitin sopimusaikana uusien lainojen nostoa, rahoituslimiitin etuna on seisovaan tililimiittiin verrattuna pienemmät ja kohdentuneet palkkiot sekä vakuusvaade. Tokihan esimerkiksi pankki on tehnyt näistäkin limiiteistä perustellut päätökset vastuurajakäsittelyineen, eikä niitä kovin heppoisin perustein peruta. Tililimiitti puolestaan voi olla olemassa kohtuullisen kokoisena tasaamassa kuukausittaista rahavirtaa.

Puntaroi eri rahoitusvaihtoehtoja ennen päätöstä

Yritysten rahoitusmuotoja ja niiden saatavuutta erilaisiin tarpeisiin on hyvä pyöritellä hetken aikaa ennen päätöksiä. Hyvin lyhyttäkin siltarahoituksen tyyppistä rahoitusta on saatavilla, eikä kyse ole välttämättä pikavippaamisesta. Hyvää apua ja tukea on saatavilla kassavirtalaskelmien laatimisesta aina rahoituksen järjestämiseen.  

Jari Heikkinen
Kirjoittaja on Nousu Capitalin Senior Advisor

 


Rahoituksen kuolemansynnit – osa 2

Tässä jatkoa lokakuiselle blogilleni. Toinen yrityksen kuolemansynti on aliarvioida yrityksen rahoitustarpeet. Vaaran paikkoja ovat esim. rakennusinvestoinnit,...

Laskurahoittajan valinnan tärkeät seikat ja sudenkuopat

  Laskurahoitus on noussut pienille ja keskisuurille yrityksille pankkirahoituksen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet. Selvitysten mukaan...

Tarvitsetko sparrausta rahoitusasioissa?

Rahoitus on yksi yrityksen menestyksen ja kasvun edellytyksistä. Rahoituksen avulla yritys kehittää tuotteitaan ja palveluitaan, laajentaa...

Oletko aikeissa hakea julkista rahoitusta, mutta se tuntuu työläältä?

Julkinen rahoitus soveltuu erityisesti riskialttiisiin projekteihin, joissa pelkän yksityisen rahoituksen saaminen on tyypillisesti hankalaa.  Nousu Capital välittää...

Avaimet menestykselliseen päätöksentekoon

Yrityksen toimintaympäristön muutokset, tuoteinnovaatiot tai yrityskaupat vaikuttavat usein suuresti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Olennainen osa liiketoiminnan hallintaa...

Rahoituksen kuolemansynnit – osa 1

Kirjoitin noin vuosi sitten blogin, jossa korostin rahoituksen hakemista riittävän ajoissa ja ennen kuin sille on...

Ole askel edellä: rahoituksen hakeminen ajoissa on todella järkevää

Rahoituksen hakeminen hyvissä ajoin auttaa rakentamaan luottamusta rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa. Kun valmistautumiseen on varattu aikaa,...

Vastuullinen rahoitus - yrityksen kasvun haaste?

Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa niin kuin monessa muussakin asiassa. Yritysrahoituksessakin se on noussut ykkösteemaksi. Suurten pankki- ja...

Tarvitaan monipuolisempaa yritysrahoitusta

Kevään 2023 Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että vähitellen monipuolistumassa ollut yritysrahoitus on kokenut takaiskun. Pk-yritykset joutuvat turvautumaan...

Yrityskaupan rahoitus on vaikea taiteenlaji

Moni hyvä idea jää ilman rahoitusta ja idea ei sen takia johda mihinkään. Monen pk-yrityksen yrityskauppa...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.