Kirjaudu sisään

Pk-yritys - varmista rahoituksen saatavuus nyt

Pk-yritysten tilanne näyttää tällä hetkellä vielä aika hyvältä. Kauppa käy, eikä kasvava inflaatio näy ratkaisevasti kustannustason nousuna ja sitä kautta kannattavuuden heikkenemisenä. Mutta ensi vuoteen liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuustekijöitä.

Mitä ilmeisemmin pk-yritysten kannattavuus ja omavaraisuus säilyvät hyvällä tasolla kuluvan tilikauden tilinpäätöksissä. Siten myös yritysten luottoluokitukset säilyvät hyvinä, mutta jo ensi kevät voi tuoda tähän muutoksen. Jos kysyntä laskee, kustannukset nousevat tai tapahtuu jotain odottamatonta ja yritys tarvitsee ulkopuolista rahoitusta tuossa muuttuneessa tilanteessa, voi ulkopuolisen rahoituksen saatavuus osoittautua haasteelliseksi tai jopa mahdottomaksi. Miten siis estää tällaisen tilanteen syntyminen?

Millainen on riittävä pk-yrityksen kassapuskuri?

Jokaisella yrityksellä tulisi aina – suhdanteista riippumatta – olla riittävä kassapuskuri kattamaan toiminnan juoksevat menot muutaman viikon tai kuukauden ajan. Tämä voi toteutua pitämällä tilillä riittävästi rahaa tai varmistamalla riittävä rahoitus esim. rahoituslimiittien tai pitävien lainalupausten avulla. Molemmat vaihtoehdot voivat olla jo keväällä kiven alla, kun rahoittajat kyselevät tilinpäätöksen lisäksi myös alkuvuoden lukuja. Kassapuskuria voi kasvattaa myös lykkäämällä olemassa olevien lainojen lyhennyksiä vaikkapa vuodella, jos rahoittajat tähän suostuvat.

Tulevaisuuteen liittyviin epävarmuustekijöihin on syytä varautua myös riittävän ajoissa. Tämä koskee myös rahoitusta ja sen saatavuutta, sekä myös hintaa. Kun viitekorot ovat nousseet, on myös uuden rahoituksen hinta nousemassa aiempaa selvästi korkeammalle tasolle. Hae siis rahoitusta jo nyt, äläkä jää odottamaan sitä hetkeä, kun sille on tarvetta. Me Nousu Capitalissa voimme auttaa rahoituksen saatavuuden varmistamisessa. Ota siis rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme.

Kari Villikka 
kari.villikka@nousucapital.fi

Kari Villikka on Nousu Capitalin Senior Advisor, joka auttaa asiakkaitamme erityisesti rahoitusstrategioiden tekemisessä, kasvurahaa hakevien yritysten analysoinnissa ja rahoituksen hakemisessa. 


Rahoituksen kuolemansynnit – osa 2

Tässä jatkoa lokakuiselle blogilleni. Toinen yrityksen kuolemansynti on aliarvioida yrityksen rahoitustarpeet. Vaaran paikkoja ovat esim. rakennusinvestoinnit,...

Laskurahoittajan valinnan tärkeät seikat ja sudenkuopat

  Laskurahoitus on noussut pienille ja keskisuurille yrityksille pankkirahoituksen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet. Selvitysten mukaan...

Tarvitsetko sparrausta rahoitusasioissa?

Rahoitus on yksi yrityksen menestyksen ja kasvun edellytyksistä. Rahoituksen avulla yritys kehittää tuotteitaan ja palveluitaan, laajentaa...

Oletko aikeissa hakea julkista rahoitusta, mutta se tuntuu työläältä?

Julkinen rahoitus soveltuu erityisesti riskialttiisiin projekteihin, joissa pelkän yksityisen rahoituksen saaminen on tyypillisesti hankalaa.  Nousu Capital välittää...

Avaimet menestykselliseen päätöksentekoon

Yrityksen toimintaympäristön muutokset, tuoteinnovaatiot tai yrityskaupat vaikuttavat usein suuresti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Olennainen osa liiketoiminnan hallintaa...

Rahoituksen kuolemansynnit – osa 1

Kirjoitin noin vuosi sitten blogin, jossa korostin rahoituksen hakemista riittävän ajoissa ja ennen kuin sille on...

Ole askel edellä: rahoituksen hakeminen ajoissa on todella järkevää

Rahoituksen hakeminen hyvissä ajoin auttaa rakentamaan luottamusta rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa. Kun valmistautumiseen on varattu aikaa,...

Vastuullinen rahoitus - yrityksen kasvun haaste?

Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa niin kuin monessa muussakin asiassa. Yritysrahoituksessakin se on noussut ykkösteemaksi. Suurten pankki- ja...

Tarvitaan monipuolisempaa yritysrahoitusta

Kevään 2023 Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että vähitellen monipuolistumassa ollut yritysrahoitus on kokenut takaiskun. Pk-yritykset joutuvat turvautumaan...

Yrityskaupan rahoitus on vaikea taiteenlaji

Moni hyvä idea jää ilman rahoitusta ja idea ei sen takia johda mihinkään. Monen pk-yrityksen yrityskauppa...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.