Kirjaudu sisään

Etkö halua pantata omaisuuttasi yritysluoton vakuudeksi?

Reaalivakuudet eivät enää ole este kasvuhankkeiden toteuttamiselle, sillä riittävä kassavirta on paras vakuus myös sijoittajalle. 
 
Yrityspankkiirit esittävät usein väitteen, että kaikki pk-yritykset saavat kyllä rahoitusta, jos ne sen ansaitsevat. Ja näinhän asia tosiaan on – pankin näkökulmasta. Tämän ajatusmallin vahvana perusteena vaikuttaa tiukentunut regulaatio ja se on ollut osaltaan synnyttämässä uutta pankkirahoitusta täydentävää pk-yritysrahoitusmarkkinaa. Nimenomaan täydentävää, sillä jokaisella pk-yrityksellä on aina myös pankkiyhteistyötä, vähintään pankkitilin puitteissa.  

Tiukat kriteerit Nousu Capitalin markkinapaikalle 

Kaikki pk-yritykset eivät ole samanlaisia. Pikemminkin voi todeta, että pk-yritykset ovat hyvinkin erilaisia jo pelkästään lukujensa valossa. Nousu Capital on valinnut kohderyhmäkseen Suomen noin 300.000:sta osakeyhtiöpohjaisesta pk-yrityksestä lähes 12.000 yritystä, joiden liikevaihto ja tase on yli miljoona euroa, tulos on positiivinen, toiminta on jatkunut yli kolme vuotta ja omavaraisuus on yli 20 %. 

Nousu Capital on yhteydessä potentiaaliseksi arviomaansa yritykseen tutustumalla etukäteen yrityksen verkkosivuihin, lukuihin ja toimintaympäristöön. Tyypillinen rahoituksen järjestämisen aikajänne on noin 12 kuukautta ensimmäisestä yhteydenotosta lukien. Aikajänteeseen vaikuttaa myös yrityksen oman rahoitussuunnittelun horisontin pituus. Ajankohdan, tarpeen ja suunnitelmien selvittyä itse rahoituksen järjestäminen on muutaman kuukauden mittainen prosessi.  

Korkotaso peilaa riskiä 

Miksi sitten menestyvä yritys ottaisi lainarahaa esimerkiksi 8 %:in korolla? Korko on riskin mittari ja siksi vakuudeton raha on aina kalliimpaa, jos vertaa vaikka pankin reaalivakuuteen perustuvaan rahoituskustannukseen. Nousun järjestämä vakuudeton laina on usein kuitenkin vain osa kokonaisrahoituspakettia, jolloin yrityksen kokonaisrahoituskulut eivät nouse oleellisesti. Merkittävää sen sijaan on jokin hankkeen tai kasvun toteutumatta jääminen sen vuoksi, että pankin kyky tai halu rahoittaa yritystä on rajallinen. Tämä voi johtua esimerkiksi kerran vuodessa tapahtuvasta vakuuksien arvostuksesta.  

Tutki yrityksen kykyä suoriutua lainoistaan 

Sijoittajan kannalta Nousun järjestämän lainan keskeisin vakuuselementti on Nousuluokitus, joka kertoo kassavirran perusteella todennäköisyyden yrityksen lainantakaisinmaksukyvylle laina-aikana. Suomesta on tähän saakka puuttunut pk-yritysrahoituksen tarpeisiin kehitetty tilastollinen luottoluokittelu, joka ottaa huomioon yritysten rahoituksen myötä muuttuneet tunnusluvut. Nousuluokituksen avulla yritysten luottokelpoisuus voidaan mitata helposti ja ymmärrettävästi. Yritykset tehdään tässä luokittelussa vertailukelpoisiksi keskenään, mikä auttaa sijoittajia arvioimaan niiden luottoriskiä. Samalla sijoittaja voi helpommin arvioida korkotasoa, jolla hän mahdollisesti haluaisi tarjota lainaa. 

Nousuluokituksessa on varmistettu sekä tieteellinen että käytännöllinen toimivuus. Nousuluokituksen ovat kehittäneet emeritusprofessori Erkki K. Laitinen ja professori Teija Laitinen Vaasan yliopistosta yhteistyössä Nousu Capitalin asiantuntijoiden kanssa. Erkki K. ja Teija Laitinen ovat kansainvälisesti arvostettuja laskentatoimen tutkijoita ja heillä on kymmenien vuosien kokemus yrityksen riskiä mittaavien erilaisten tilastollisten mallien kehittämisessä. Lue lisää Nousuluokituksesta.

Korkotuottoa ja pääoman palautusta jo ensimmäisen kuukauden jälkeen 

Sijoittajan kannalta merkittävää sijoituspäätöksen tekemisessä on myös se, että Nousun lainat ovat kuukausittain lyhennettäviä ja alkavat tuottaa korkotuloa ja pääoman palautusta jo kuukauden kuluttua lainan nostopäivästä. Nousun palvelu on sijoittajalle täysin ilmainen. Korkotuotosta maksetaan verottajalle ennakonpidätys Nousu Capitalin toimesta, mutta verojen jälkeen tuotosta ei peritä muita kuluja. 

Esa Närhi 

Esa Närhi on Nousu Capitalin perustajaosakas ja vastaa markkinapaikan rahoituskierroksista.  
LinkedIn  
 
Lue muita Nousu Capitalin ajankohtaisia uutisia ja blogeja.  


Varallisuushoidon ammattilainen Petri Luoto Nousu Capitalille

Petri Luoto on toiminut lähes 40 vuotta varallisuudenhoidon tehtävissä Nordeassa ja sitä edeltävissä pankeissa. Taustaa löytyy...

Eläke-eurot kasvua tukemaan

Eläkeyhtiöiden rooli on aika ajoin keskustelun kohteena. Onko niiden rooli pelkästään vahtia eläkevaroja ja niiden tuottoa?...

Onko yrityksesi ottamassa lainaa tai suunnittelemassa tulevaa rahoitusta?

  Minkä kokoista lainaa yrityksemme voi harkita ja millä takaisinmaksuajalla? Millaiset lainan ehdot voimme hyväksyä? Pitäisikö neuvotella nykyisen pankin...

Otetaan oppia Etelä-Euroopasta

EU:n tukisummat yrityksille ovat suunnattomia. EU:n Elpymis- ja palautumissuunnitelman koko on noin 724 miljardia euroa.  Tästä...

Onko yrityksen tulevaisuuden ennustaminen vuosien päähän huuhaata?

Jokainen yritys, koosta ja toimialasta riippumatta, elää kirjaimellisesti kassan kautta. Jokainen meistä ymmärtää, että nälkä tulee,...

Korkopisteen syndrooma ja vakuudet investoinnin esteenä

Yritysten investointien käynnistymistä odotellaan jälleen kieli pitkällä. On mielenkiintoista nähdä, nousevatko vanhat tutut rahoituksen esteet jälleen...

Talouden nousun alkaessa monelta pk-yritykseltä puuttuu hyökkäävä pelikirja

Paikkansapitävän talousviisauden mukaisesti kaikki, mikä nousee, tulee jossain vaiheessa alas ja kaikki mikä laskee, tulee ylös....

Ododentin rahoituskierros täyttyi kahdessä päivässä

Kuva: Ododent / Hammasmakasiini Kokkola Kokkolalainen Hammaslaboratorio Ododent teki onnistuneen ja ennätysnopean rahoituskierroksen Nousu Capitalin markkinapaikalla. Lainasumma...

Vakuusvaatimukset kiristyvät - kuinka käy pk-yritysten lainarahoituksen?

Uudessa Pk-yritysbarometrissa (1/21) kysyttiin jälleen yritysrahoituksen tarpeesta, saatavuudesta ja lainaehdoista. Lainarahoitusta hakeneista yrityksistä 61 % totesi,...

Nousu Capitalin yritysasiakkaiden hankkeisiin on mahdollista saada Finnveran kanssasijoituksia

Finnvera turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita joko yksin tai yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Kysy meiltä lisää siitä,...

Yhteistyössä: