Kirjaudu sisään

Etkö halua pantata omaisuuttasi yritysluoton vakuudeksi?

Reaalivakuudet eivät enää ole este kasvuhankkeiden toteuttamiselle, sillä riittävä kassavirta on paras vakuus myös sijoittajalle. 
 
Yrityspankkiirit esittävät usein väitteen, että kaikki pk-yritykset saavat kyllä rahoitusta, jos ne sen ansaitsevat. Ja näinhän asia tosiaan on – pankin näkökulmasta. Tämän ajatusmallin vahvana perusteena vaikuttaa tiukentunut regulaatio ja se on ollut osaltaan synnyttämässä uutta pankkirahoitusta täydentävää pk-yritysrahoitusmarkkinaa. Nimenomaan täydentävää, sillä jokaisella pk-yrityksellä on aina myös pankkiyhteistyötä, vähintään pankkitilin puitteissa.  

Tiukat kriteerit Nousu Capitalin markkinapaikalle 

Kaikki pk-yritykset eivät ole samanlaisia. Pikemminkin voi todeta, että pk-yritykset ovat hyvinkin erilaisia jo pelkästään lukujensa valossa. Nousu Capital on valinnut kohderyhmäkseen Suomen noin 300.000:sta osakeyhtiöpohjaisesta pk-yrityksestä lähes 12.000 yritystä, joiden liikevaihto ja tase on yli miljoona euroa, tulos on positiivinen, toiminta on jatkunut yli kolme vuotta ja omavaraisuus on yli 20 %. 

Nousu Capital on yhteydessä potentiaaliseksi arviomaansa yritykseen tutustumalla etukäteen yrityksen verkkosivuihin, lukuihin ja toimintaympäristöön. Tyypillinen rahoituksen järjestämisen aikajänne on noin 12 kuukautta ensimmäisestä yhteydenotosta lukien. Aikajänteeseen vaikuttaa myös yrityksen oman rahoitussuunnittelun horisontin pituus. Ajankohdan, tarpeen ja suunnitelmien selvittyä itse rahoituksen järjestäminen on muutaman kuukauden mittainen prosessi.  

Korkotaso peilaa riskiä 

Miksi sitten menestyvä yritys ottaisi lainarahaa esimerkiksi 8 %:in korolla? Korko on riskin mittari ja siksi vakuudeton raha on aina kalliimpaa, jos vertaa vaikka pankin reaalivakuuteen perustuvaan rahoituskustannukseen. Nousun järjestämä vakuudeton laina on usein kuitenkin vain osa kokonaisrahoituspakettia, jolloin yrityksen kokonaisrahoituskulut eivät nouse oleellisesti. Merkittävää sen sijaan on jokin hankkeen tai kasvun toteutumatta jääminen sen vuoksi, että pankin kyky tai halu rahoittaa yritystä on rajallinen. Tämä voi johtua esimerkiksi kerran vuodessa tapahtuvasta vakuuksien arvostuksesta.  

Tutki yrityksen kykyä suoriutua lainoistaan 

Sijoittajan kannalta Nousun järjestämän lainan keskeisin vakuuselementti on Nousuluokitus, joka kertoo kassavirran perusteella todennäköisyyden yrityksen lainantakaisinmaksukyvylle laina-aikana. Suomesta on tähän saakka puuttunut pk-yritysrahoituksen tarpeisiin kehitetty tilastollinen luottoluokittelu, joka ottaa huomioon yritysten rahoituksen myötä muuttuneet tunnusluvut. Nousuluokituksen avulla yritysten luottokelpoisuus voidaan mitata helposti ja ymmärrettävästi. Yritykset tehdään tässä luokittelussa vertailukelpoisiksi keskenään, mikä auttaa sijoittajia arvioimaan niiden luottoriskiä. Samalla sijoittaja voi helpommin arvioida korkotasoa, jolla hän mahdollisesti haluaisi tarjota lainaa. 

Nousuluokituksessa on varmistettu sekä tieteellinen että käytännöllinen toimivuus. Nousuluokituksen ovat kehittäneet emeritusprofessori Erkki K. Laitinen ja professori Teija Laitinen Vaasan yliopistosta yhteistyössä Nousu Capitalin asiantuntijoiden kanssa. Erkki K. ja Teija Laitinen ovat kansainvälisesti arvostettuja laskentatoimen tutkijoita ja heillä on kymmenien vuosien kokemus yrityksen riskiä mittaavien erilaisten tilastollisten mallien kehittämisessä. Lue lisää Nousuluokituksesta.

Korkotuottoa ja pääoman palautusta jo ensimmäisen kuukauden jälkeen 

Sijoittajan kannalta merkittävää sijoituspäätöksen tekemisessä on myös se, että Nousun lainat ovat kuukausittain lyhennettäviä ja alkavat tuottaa korkotuloa ja pääoman palautusta jo kuukauden kuluttua lainan nostopäivästä. Nousun palvelu on sijoittajalle täysin ilmainen. Korkotuotosta maksetaan verottajalle ennakonpidätys Nousu Capitalin toimesta, mutta verojen jälkeen tuotosta ei peritä muita kuluja. 

Esa Närhi 

Esa Närhi on Nousu Capitalin perustajaosakas ja vastaa markkinapaikan rahoituskierroksista.  
LinkedIn  
 
Lue muita Nousu Capitalin ajankohtaisia uutisia ja blogeja.  


Saako budjetilla rahoitusta?

Törmäämme usein yritysasiakkaidemme kanssa siihen, että rahoitusta haetaan budjetin avulla. Oikeampi työkalu olisi kuitenkin liiketoiminnan ennuste.  Budjetti on mahdollisimman...

Hyödynnä tuore tilinpäätös rahoituksen järjestämisessä

Nyt on oikea hetki aloittaa yrityksen rahoituksen suunnittelu. Paras hetki hakea rahoitusta on se hetki, kun...

Oikea rahoitus oikeaan tarpeeseen

Suomalaisten yritysten yleisin rahoitusmuoto on velkakirjalaina. Hyvänä kakkosena tulevat tililimiitti ja pronssisijalle pääsevät kohdevakuudelliset rahoitukset. Kun yrityksiltä...

Pk-yritys - varmista rahoituksen saatavuus nyt

Pk-yritysten tilanne näyttää tällä hetkellä vielä aika hyvältä. Kauppa käy, eikä kasvava inflaatio näy ratkaisevasti kustannustason...

Nousu Capital keskittyy rahoituksen neuvonantopalveluihin ja luopuu joukkorahoituspalveluista

Nousu Capital keskittyy jatkossa yritysrahoituksen asiantuntijapalveluihin ja luopuu lainamuotoisen joukkorahoittamisen välittämisestä. Suljemme sijoittajien ja rahoitusta hakevien yritysten...

Onko yritykselläsi varaa kasvuun?

Ukrainan sota, korona, energiakriisi, inflaatio - nämä sanat ovat tällä hetkellä monen yritysjohtajan mietteissä. Samalla ne saattavat muodostua...

Nordic Growth ja Nousu Capital yhteistyöhön: Nousun Capitalin asiakkaille investointipankkipalveluja

Nordic Growth ja Nousu Capital ovat aloittaneet yhteistyön, jonka avulla Nousu Capitalin yritysasiakkaat saavat investointipankkipalveluja Nordic...

Case: Rekka Group sai merkittävän kasvurahoituksen

Rekka Group tarjoaa kuljetuspalveluita suomalaisille ja kansainvälisille metsä-, energia-, rakennus-, lääke- sekä elintarviketeollisuusyrityksille. Vaaralliset kemikaalit sekä...

Kannattaako pysyä kartalla?

Mistä ollaan tulossa ja mihin ollaan menossa? Kun suunnitellaan siirtymistä paikasta A paikkaan B, lienee selvää,...

Saan yritykselleni rahoitusta pankista kuten ennenkin - vai saanko sittenkään?

Markkinat muuttuvat. Niin myös rahamarkkinat. Yleensä rahamarkkinoilla tarkoitetaan pankkien ja rahalaitosten välistä markkinaa, mutta käytännössä myös...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.