Kirjaudu sisään

Etkö halua pantata omaisuuttasi yritysluoton vakuudeksi?

Reaalivakuudet eivät enää ole este kasvuhankkeiden toteuttamiselle, sillä riittävä kassavirta on paras vakuus myös sijoittajalle. 
 
Yrityspankkiirit esittävät usein väitteen, että kaikki pk-yritykset saavat kyllä rahoitusta, jos ne sen ansaitsevat. Ja näinhän asia tosiaan on – pankin näkökulmasta. Tämän ajatusmallin vahvana perusteena vaikuttaa tiukentunut regulaatio ja se on ollut osaltaan synnyttämässä uutta pankkirahoitusta täydentävää pk-yritysrahoitusmarkkinaa. Nimenomaan täydentävää, sillä jokaisella pk-yrityksellä on aina myös pankkiyhteistyötä, vähintään pankkitilin puitteissa.  

Tiukat kriteerit Nousu Capitalin markkinapaikalle 

Kaikki pk-yritykset eivät ole samanlaisia. Pikemminkin voi todeta, että pk-yritykset ovat hyvinkin erilaisia jo pelkästään lukujensa valossa. Nousu Capital on valinnut kohderyhmäkseen Suomen noin 300.000:sta osakeyhtiöpohjaisesta pk-yrityksestä lähes 12.000 yritystä, joiden liikevaihto ja tase on yli miljoona euroa, tulos on positiivinen, toiminta on jatkunut yli kolme vuotta ja omavaraisuus on yli 20 %. 

Nousu Capital on yhteydessä potentiaaliseksi arviomaansa yritykseen tutustumalla etukäteen yrityksen verkkosivuihin, lukuihin ja toimintaympäristöön. Tyypillinen rahoituksen järjestämisen aikajänne on noin 12 kuukautta ensimmäisestä yhteydenotosta lukien. Aikajänteeseen vaikuttaa myös yrityksen oman rahoitussuunnittelun horisontin pituus. Ajankohdan, tarpeen ja suunnitelmien selvittyä itse rahoituksen järjestäminen on muutaman kuukauden mittainen prosessi.  

Korkotaso peilaa riskiä 

Miksi sitten menestyvä yritys ottaisi lainarahaa esimerkiksi 8 %:in korolla? Korko on riskin mittari ja siksi vakuudeton raha on aina kalliimpaa, jos vertaa vaikka pankin reaalivakuuteen perustuvaan rahoituskustannukseen. Nousun järjestämä vakuudeton laina on usein kuitenkin vain osa kokonaisrahoituspakettia, jolloin yrityksen kokonaisrahoituskulut eivät nouse oleellisesti. Merkittävää sen sijaan on jokin hankkeen tai kasvun toteutumatta jääminen sen vuoksi, että pankin kyky tai halu rahoittaa yritystä on rajallinen. Tämä voi johtua esimerkiksi kerran vuodessa tapahtuvasta vakuuksien arvostuksesta.  

Tutki yrityksen kykyä suoriutua lainoistaan 

Sijoittajan kannalta Nousun järjestämän lainan keskeisin vakuuselementti on Nousuluokitus, joka kertoo kassavirran perusteella todennäköisyyden yrityksen lainantakaisinmaksukyvylle laina-aikana. Suomesta on tähän saakka puuttunut pk-yritysrahoituksen tarpeisiin kehitetty tilastollinen luottoluokittelu, joka ottaa huomioon yritysten rahoituksen myötä muuttuneet tunnusluvut. Nousuluokituksen avulla yritysten luottokelpoisuus voidaan mitata helposti ja ymmärrettävästi. Yritykset tehdään tässä luokittelussa vertailukelpoisiksi keskenään, mikä auttaa sijoittajia arvioimaan niiden luottoriskiä. Samalla sijoittaja voi helpommin arvioida korkotasoa, jolla hän mahdollisesti haluaisi tarjota lainaa. 

Nousuluokituksessa on varmistettu sekä tieteellinen että käytännöllinen toimivuus. Nousuluokituksen ovat kehittäneet emeritusprofessori Erkki K. Laitinen ja professori Teija Laitinen Vaasan yliopistosta yhteistyössä Nousu Capitalin asiantuntijoiden kanssa. Erkki K. ja Teija Laitinen ovat kansainvälisesti arvostettuja laskentatoimen tutkijoita ja heillä on kymmenien vuosien kokemus yrityksen riskiä mittaavien erilaisten tilastollisten mallien kehittämisessä. Lue lisää Nousuluokituksesta.

Korkotuottoa ja pääoman palautusta jo ensimmäisen kuukauden jälkeen 

Sijoittajan kannalta merkittävää sijoituspäätöksen tekemisessä on myös se, että Nousun lainat ovat kuukausittain lyhennettäviä ja alkavat tuottaa korkotuloa ja pääoman palautusta jo kuukauden kuluttua lainan nostopäivästä. Nousun palvelu on sijoittajalle täysin ilmainen. Korkotuotosta maksetaan verottajalle ennakonpidätys Nousu Capitalin toimesta, mutta verojen jälkeen tuotosta ei peritä muita kuluja. 

Esa Närhi 

Esa Närhi on Nousu Capitalin perustajaosakas ja vastaa markkinapaikan rahoituskierroksista.  
LinkedIn  
 
Lue muita Nousu Capitalin ajankohtaisia uutisia ja blogeja.  


Rahoituksen kuolemansynnit – osa 2

Tässä jatkoa lokakuiselle blogilleni. Toinen yrityksen kuolemansynti on aliarvioida yrityksen rahoitustarpeet. Vaaran paikkoja ovat esim. rakennusinvestoinnit,...

Laskurahoittajan valinnan tärkeät seikat ja sudenkuopat

  Laskurahoitus on noussut pienille ja keskisuurille yrityksille pankkirahoituksen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet. Selvitysten mukaan...

Tarvitsetko sparrausta rahoitusasioissa?

Rahoitus on yksi yrityksen menestyksen ja kasvun edellytyksistä. Rahoituksen avulla yritys kehittää tuotteitaan ja palveluitaan, laajentaa...

Oletko aikeissa hakea julkista rahoitusta, mutta se tuntuu työläältä?

Julkinen rahoitus soveltuu erityisesti riskialttiisiin projekteihin, joissa pelkän yksityisen rahoituksen saaminen on tyypillisesti hankalaa.  Nousu Capital välittää...

Avaimet menestykselliseen päätöksentekoon

Yrityksen toimintaympäristön muutokset, tuoteinnovaatiot tai yrityskaupat vaikuttavat usein suuresti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Olennainen osa liiketoiminnan hallintaa...

Rahoituksen kuolemansynnit – osa 1

Kirjoitin noin vuosi sitten blogin, jossa korostin rahoituksen hakemista riittävän ajoissa ja ennen kuin sille on...

Ole askel edellä: rahoituksen hakeminen ajoissa on todella järkevää

Rahoituksen hakeminen hyvissä ajoin auttaa rakentamaan luottamusta rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa. Kun valmistautumiseen on varattu aikaa,...

Vastuullinen rahoitus - yrityksen kasvun haaste?

Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa niin kuin monessa muussakin asiassa. Yritysrahoituksessakin se on noussut ykkösteemaksi. Suurten pankki- ja...

Tarvitaan monipuolisempaa yritysrahoitusta

Kevään 2023 Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että vähitellen monipuolistumassa ollut yritysrahoitus on kokenut takaiskun. Pk-yritykset joutuvat turvautumaan...

Yrityskaupan rahoitus on vaikea taiteenlaji

Moni hyvä idea jää ilman rahoitusta ja idea ei sen takia johda mihinkään. Monen pk-yrityksen yrityskauppa...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.