Kirjaudu sisään

Etkö halua pantata omaisuuttasi yritysluoton vakuudeksi?

Reaalivakuudet eivät enää ole este kasvuhankkeiden toteuttamiselle, sillä riittävä kassavirta on paras vakuus myös sijoittajalle. 
 
Yrityspankkiirit esittävät usein väitteen, että kaikki pk-yritykset saavat kyllä rahoitusta, jos ne sen ansaitsevat. Ja näinhän asia tosiaan on – pankin näkökulmasta. Tämän ajatusmallin vahvana perusteena vaikuttaa tiukentunut regulaatio ja se on ollut osaltaan synnyttämässä uutta pankkirahoitusta täydentävää pk-yritysrahoitusmarkkinaa. Nimenomaan täydentävää, sillä jokaisella pk-yrityksellä on aina myös pankkiyhteistyötä, vähintään pankkitilin puitteissa.  

Tiukat kriteerit Nousu Capitalin markkinapaikalle 

Kaikki pk-yritykset eivät ole samanlaisia. Pikemminkin voi todeta, että pk-yritykset ovat hyvinkin erilaisia jo pelkästään lukujensa valossa. Nousu Capital on valinnut kohderyhmäkseen Suomen noin 300.000:sta osakeyhtiöpohjaisesta pk-yrityksestä lähes 12.000 yritystä, joiden liikevaihto ja tase on yli miljoona euroa, tulos on positiivinen, toiminta on jatkunut yli kolme vuotta ja omavaraisuus on yli 20 %. 

Nousu Capital on yhteydessä potentiaaliseksi arviomaansa yritykseen tutustumalla etukäteen yrityksen verkkosivuihin, lukuihin ja toimintaympäristöön. Tyypillinen rahoituksen järjestämisen aikajänne on noin 12 kuukautta ensimmäisestä yhteydenotosta lukien. Aikajänteeseen vaikuttaa myös yrityksen oman rahoitussuunnittelun horisontin pituus. Ajankohdan, tarpeen ja suunnitelmien selvittyä itse rahoituksen järjestäminen on muutaman kuukauden mittainen prosessi.  

Korkotaso peilaa riskiä 

Miksi sitten menestyvä yritys ottaisi lainarahaa esimerkiksi 8 %:in korolla? Korko on riskin mittari ja siksi vakuudeton raha on aina kalliimpaa, jos vertaa vaikka pankin reaalivakuuteen perustuvaan rahoituskustannukseen. Nousun järjestämä vakuudeton laina on usein kuitenkin vain osa kokonaisrahoituspakettia, jolloin yrityksen kokonaisrahoituskulut eivät nouse oleellisesti. Merkittävää sen sijaan on jokin hankkeen tai kasvun toteutumatta jääminen sen vuoksi, että pankin kyky tai halu rahoittaa yritystä on rajallinen. Tämä voi johtua esimerkiksi kerran vuodessa tapahtuvasta vakuuksien arvostuksesta.  

Tutki yrityksen kykyä suoriutua lainoistaan 

Sijoittajan kannalta Nousun järjestämän lainan keskeisin vakuuselementti on Nousuluokitus, joka kertoo kassavirran perusteella todennäköisyyden yrityksen lainantakaisinmaksukyvylle laina-aikana. Suomesta on tähän saakka puuttunut pk-yritysrahoituksen tarpeisiin kehitetty tilastollinen luottoluokittelu, joka ottaa huomioon yritysten rahoituksen myötä muuttuneet tunnusluvut. Nousuluokituksen avulla yritysten luottokelpoisuus voidaan mitata helposti ja ymmärrettävästi. Yritykset tehdään tässä luokittelussa vertailukelpoisiksi keskenään, mikä auttaa sijoittajia arvioimaan niiden luottoriskiä. Samalla sijoittaja voi helpommin arvioida korkotasoa, jolla hän mahdollisesti haluaisi tarjota lainaa. 

Nousuluokituksessa on varmistettu sekä tieteellinen että käytännöllinen toimivuus. Nousuluokituksen ovat kehittäneet emeritusprofessori Erkki K. Laitinen ja professori Teija Laitinen Vaasan yliopistosta yhteistyössä Nousu Capitalin asiantuntijoiden kanssa. Erkki K. ja Teija Laitinen ovat kansainvälisesti arvostettuja laskentatoimen tutkijoita ja heillä on kymmenien vuosien kokemus yrityksen riskiä mittaavien erilaisten tilastollisten mallien kehittämisessä. Lue lisää Nousuluokituksesta.

Korkotuottoa ja pääoman palautusta jo ensimmäisen kuukauden jälkeen 

Sijoittajan kannalta merkittävää sijoituspäätöksen tekemisessä on myös se, että Nousun lainat ovat kuukausittain lyhennettäviä ja alkavat tuottaa korkotuloa ja pääoman palautusta jo kuukauden kuluttua lainan nostopäivästä. Nousun palvelu on sijoittajalle täysin ilmainen. Korkotuotosta maksetaan verottajalle ennakonpidätys Nousu Capitalin toimesta, mutta verojen jälkeen tuotosta ei peritä muita kuluja. 

Esa Närhi 

Esa Närhi on Nousu Capitalin perustajaosakas ja vastaa markkinapaikan rahoituskierroksista.  
LinkedIn  
 
Lue muita Nousu Capitalin ajankohtaisia uutisia ja blogeja.  


Valtio takaa ja pankit jakaa?

Ministereistä lähtien on päivitelty, miksi yritykset eivät ole hyödyntäneet Finnveran jättimäisiä, 12 miljardin euron valtuuksia yritystakauksiin....

Accountor ja Nousu Capital yhteistyöhön – pitkäaikaista lainarahoitusta yritysasiakkaille

TIEDOTE 8.6.2020 Nousu Capital Oy Accountor ja Nousu Capital ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka avulla Accountorin yritysasiakkaiden on mahdollista saada...

Luottoluokitus luottamuksen mittarina

Yritysten ansaitsemaa luottamusta mitataan talouspuolella luottoluokituksilla. Ne kuvaavat matemaattisella ja tilastollisella todennäköisyydellä yrityksen kykyä selviytyä taloudellisista...

Lehtosen Konepaja jatkaa vahvalla tulosuralla

Lehtosen Konepaja (LEKO Group) jatkaa vahvalla tulosuralla, vaikka koronatilanteen vuoksi lähitulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Yhtiön liikevaihto...

Katse tulevaisuuteen – noususuhdanne odottaa vuoroaan

Olemme matkalla kohti uudenlaista taloutta. Yritysten on vastattava jylläävään kriisiin, mutta samalla varottava näivettämästä tulevaisuuttaan. Samalla...

Luottoluokitus ja talousennusteet ilmaiseksi 50 yritykselle

Nousu Capital tukee suomalaisia pk-yrityksiä koronan aiheuttamassa poikkeustilassa. Tarjoamme veloituksetta 50:lle yritykselle Nousu Capitalin peruspaketin, joka...

Näe yrityksesi rahoittajan silmin

"Yrityksellämme menee ihan hyvin. Toimeen on tultu, palkat on maksettu ja laskutkin heti, kun asiakkaat ovat...

Tarjouskauppamallimme uudistui!

Sijoittaessasi Nousu Capitalin palvelussa, sijoituskohteena olevan yrityksen lainan korko määräytyy sijoittajien korkotarjousten perusteella. Kun teet lainatarjousta,...

Tutustu Nousu Capitalin uuteen hybridilainamalliin

Nousu Capitalin seniori- ja hybridilainoja saaviksi yrityksiksi valitaan ainoastaan vakiintuneita, positiivista kassavirtaa ja tulosta tekeviä yrityksiä,...

Voiko koron perusteella päätellä sijoituksen riskiä?

Ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Näin sanoo vanha, kiinalainen sananlasku. Siitähän sijoittamisessakin on kysymys. Oppikirjoissa...

Rekisteröidy sijoittajaksi. Sijoita kuluitta.