Kirjaudu sisään

Avaimet menestykselliseen päätöksentekoon

Yrityksen toimintaympäristön muutokset, tuoteinnovaatiot tai yrityskaupat vaikuttavat usein suuresti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Olennainen osa liiketoiminnan hallintaa ja päätöksentekoa on taloudellisen tilanteen arviointi ja sen kautta toiminnan ennusteiden laatiminen. Ne auttavat johtoa ja hallitusta tekemään menestyksellisiä päätöksiä. Taloudellisen tilanteen arviointi ja ennusteiden laatiminen eivät kuitenkaan ole aina yksiselitteisiä asioita monien tunnuslukujen ja toimintaan vaikuttavien tekijöiden viidakossa. 

Olemme Nousu Capitalissa arvioineet vuosien mittaan satojen yritysten taloudellisen tilanteen. Arviomme teemme tulos-, tase- ja kassavirtaennusteiden perusteella sekä kehittämämme Nousuluokituksen avulla.  Teemme tulos-, tase- ja kassavirtaennusteet yrityksen omien arvioiden sekä yrityksen aikaisempien tilikausien toteutuneiden tunnuslukujen avulla, jotka muokataan vastaamien yrityksen toiminnan näkymiä.

Mikäli yritys on tekemässä pitemmän tähtäimen päätöksiä tai hakee monivuotista rahoitusta, ennusteiden monivuotisuus on tärkeää. Monivuotinen ennuste tarkoittaa sitä, että tulos- tase- ja kassavirta vastaavat toisiaan jokaisena ennustevuonna ja että ne lisäksi linkittyvät edellisen vuoden ennusteisiin.

Hyödynnä Nousuluokitusta luottopäätöksen hakemisessa

Nousuluokitus on tilastollinen luokitus ja kuvaa yrityksen taloudellisen tilanteen pelkistetysti ja luotettavasti ja antaa lisäksi vertailupohjan toimialan muihin yrityksiin. Nousuluokitus vastaa pääsääntöisesti hyvin pankkien luottoluokituksia, jolloin saat sen avulla etukäteisarvion pankkisi luottopäätöksestä ja asioista, joihin tulisi kiinnittää huomiota positiivisen luottopäätöksen saamiseksi.

Nousuluokituksen toinen merkittävä etu on, että se huomioi yrityksen tulevaisuuden. Useat muut markkinoilla olevat luokitukset perustuvat yritysten maksukäyttäytymiseen, jolloin myös niiden ennustekyky perustuu siihen, onko yritys maksanut laskunsa ajoissa. 

Voit hyödyntää Nousu Capitalin ennusteita ja arviota ja yrityksesi taloudellisesta tilanteesta päätöksenteossa, pankkilainojen ja rahoituksen hakemisessa, investointien sekä rahoitusriskien arvioinnissa. 
 
Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä asiakaspalvelu@nousucapital.fi  tai soittamalla 020 765 6288.   

 


Rahoituksen kuolemansynnit – osa 2

Tässä jatkoa lokakuiselle blogilleni. Toinen yrityksen kuolemansynti on aliarvioida yrityksen rahoitustarpeet. Vaaran paikkoja ovat esim. rakennusinvestoinnit,...

Laskurahoittajan valinnan tärkeät seikat ja sudenkuopat

  Laskurahoitus on noussut pienille ja keskisuurille yrityksille pankkirahoituksen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet. Selvitysten mukaan...

Tarvitsetko sparrausta rahoitusasioissa?

Rahoitus on yksi yrityksen menestyksen ja kasvun edellytyksistä. Rahoituksen avulla yritys kehittää tuotteitaan ja palveluitaan, laajentaa...

Oletko aikeissa hakea julkista rahoitusta, mutta se tuntuu työläältä?

Julkinen rahoitus soveltuu erityisesti riskialttiisiin projekteihin, joissa pelkän yksityisen rahoituksen saaminen on tyypillisesti hankalaa.  Nousu Capital välittää...

Rahoituksen kuolemansynnit – osa 1

Kirjoitin noin vuosi sitten blogin, jossa korostin rahoituksen hakemista riittävän ajoissa ja ennen kuin sille on...

Ole askel edellä: rahoituksen hakeminen ajoissa on todella järkevää

Rahoituksen hakeminen hyvissä ajoin auttaa rakentamaan luottamusta rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa. Kun valmistautumiseen on varattu aikaa,...

Vastuullinen rahoitus - yrityksen kasvun haaste?

Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa niin kuin monessa muussakin asiassa. Yritysrahoituksessakin se on noussut ykkösteemaksi. Suurten pankki- ja...

Tarvitaan monipuolisempaa yritysrahoitusta

Kevään 2023 Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että vähitellen monipuolistumassa ollut yritysrahoitus on kokenut takaiskun. Pk-yritykset joutuvat turvautumaan...

Yrityskaupan rahoitus on vaikea taiteenlaji

Moni hyvä idea jää ilman rahoitusta ja idea ei sen takia johda mihinkään. Monen pk-yrityksen yrityskauppa...

Suomalaiset yritykset ansaitsevat parempaa rahoitusta

Suomalaisten yritysten rahoitus on vahvasti pankkisidonnaista. Pankkien myönteiset luottopäätökset ovat olleet monelle yritykselle kasvun edellytys. Negatiiviset...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.