Kirjaudu sisään

Sivuston yleiset ehdot

1. Yleistä

Nousu Capital Oy (jäljempänä ”Nousu”) pyytää käyttäjää tutustumaan huolellisesti alla oleviin www.nousucapital.fi –sivujen käyttöehtoihin. Nousu tarjoaa joukkorahoituslainan välityspalveluita (jäljempänä ”Markkinapaikka”) asiakkailleen, jotka ovat sekä lainanhakijoita että lainanantajia. Asiakkaiden kanssa laaditut erilliset asiakirjat ja internetsivut sisältävät ehtoja, jotka tulevat sovellettavaksi näiden ehtojen lisäksi.

Markkinapaikan käyttäjä hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi rekisteröitymällä Markkinapaikalle. Markkinapaikan käyttäminen on sallittua vain näiden käyttöehtojen mukaisesti. Mikäli käyttäjä on kuluttajaasemassa olevaksi katsottava yksityishenkilö, näitä käyttöehtoja sovelletaan siltä osin, kuin kuluttajansuojalainsäädännön pakottavista määräyksistä ei muuta johdu.

2. Palveluntarjoaja

Nousu Capital Oy
Y-tunnus: 2858704-2
Keilaranta 1
02150 Espoo
Puhelinnumero: 020 765 6288
www.nousucapital.fi
Sähköposti: asiakaspalvelu@nousucapital.fi

3. Markkinapaikka ja sen käyttäminen

Markkinapaikan käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja sisäänkirjautumista palveluun. Rekisteröityessä Markkinapaikan käyttäjäksi käyttäjän tulee tunnistautua tupas-tunnistuksella. Käyttäjä kirjautuu sisään rekisteröityessään luomallaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen, eikä käyttäjällä ole oikeutta siirtää tai ilmaista käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmansille osapuolille.

Nousu huolehtii Markkinapaikan tavanomaisesta tietoturvallisuudesta. Markkinapaikan käyttäminen tapahtuu kuitenkin käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä on vastuussa omasta laitteestaan ja käyttöympäristöstään sekä niiden yhteensopivuudesta Markkinapaikan kanssa.

Markkinapaikka on rajoitettu käyttäjän omaan käyttöön eikä käyttäjällä ole oikeutta osaksikaan myydä tai välittää Markkinapaikkaan perustuvia tai Markkinapaikan tuottamia tietoja kolmansille osapuolille. Nousu ei vastaa mistään käyttäjän lain- tai näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta tai tällaisen toiminnan aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta.

Rekisteröitymällä Markkinapaikan käyttäjäksi käyttäjä vakuuttaa, että tämän Markkinapaikan välityksellä siirtämät varat ovat laillisesti hankittuja, ja että käyttäjä on toiminut kulloinkin voimassaolevan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Nousulla on oikeus milloin tahansa ja käyttäjille ennakkoon ilmoittamatta muuttaa www.nousucapital.fi sivujen sisältöä tai lopettaa kyseisten sivujen saatavilla pitäminen. Nousu ei vastaa www.nousucapital.fi – sivujen sisällön päivityksessä esiintyvistä viiveistä.

4. Immateriaalioikeudet

Kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet Markkinapaikkaan ja sen taustalla oleviin ohjelmistoihin kuuluvat Nousulle. Käyttäjälle myönnetään Markkinapaikkaan ainoastaan näiden käyttöehtojen mukaiset nimenomaisesti luovutetut rajoitetut käyttöoikeudet.

Nousulla on oikeus hyödyntää, muokata ja luovuttaa edelleen Markkinapaikan tuottamia vikaraportteja ja muuta tietoa. Tietojen käyttö edellä mainitulla tavalla tapahtuu anonyymisti.

Käyttäjä ymmärtää, että Markkinapaikkaan ja sen taustalla olevaan ohjelmistoon sisältyy Nousun ja/tai kolmansien osapuolten liikesalaisuuksia, joita ovat mm. yksittäisten ohjelmien erityinen suunnittelu ja ohjelmointitekniikat sekä dokumentointi. Markkinapaikan taustalla olevan ohjelmiston tai sen osan kopiointi, muuttaminen, kääntäminen tai Markkinapaikan taikka sen koodin purkaminen taikka tutkiminen on kielletty.

5. Sähköpostin käyttö ja puhelut

Nousu ei voi taata avoimessa tietotoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta. Käyttäjää neuvotaan välttämään henkilötietojensa ja muiden luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostitse avoimen tietoverkon kautta. Nousulla ei ole velvollisuuttaa toteuttaa avoimen tietoverkon kautta sähköpostitse tulleita toimeksiantoja tai muita palvelupyyntöjä. Nousu ei vastaa vahingoista, joita viestin lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua viestin lähettämisestä avoimessa tietoverkossa.

Nousun kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa.

6. Palvelun ylläpito

Nousu pyrkii pitämään Markkinapaikan käyttäjän käytettävissä ilman katkoksia. Kaikkia Markkinapaikan ominaisuuksia ei kuitenkaan voida välttämättä pitää jatkuvasti käyttäjän saatavilla niiden luonteen tai Markkinapaikalla olevien huoltokatkojen vuoksi. Nousu pyrkii tiedottamaan tiedossaan olevista käyttökatkoista etukäteen.

Käyttäjä voi ilmoittaa havaitsemistaan vioista Markkinapaikalla osoitteeseen asiakaspalvelu@nousucapital.fi. Nousu ei anna takuita Markkinapaikan käytettävyydestä, saatavuudesta tai virheettömyydestä. Nousu ei myöskään vastaa tiedonsiirto-ongelmista tai yhteysviiveistä, -katkoista tai – esteistä eikä mistään vahingoista, mitä näistä voi aiheutua.

7. Markkinapaikan käytöstä perittävät maksut

Palveluhinnasto on esitetty Markkinapaikalla sekä Markkinapaikan käyttäjien kanssa erikseen solmituissa sopimuksissa. Ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai muita mahdollisesti maksettavaksi tulevia julkisia maksuja, ellei toisin ole ilmoitettu.

8. Palvelun voimassaolo

Käyttäjän oikeus käyttää Markkinapaikkaa alkaa Markkinapaikalle rekisteröitymällä. Oikeus käyttää Markkinapaikkaa on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa osapuolen toimesta kirjallisesti noudattamalla yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanomisella ei ole vaikutusta niihin maksuihin, jotka Nousulla on oikeus veloittaa käyttäjältä ennen irtisanomista tai irtisanomisajan kuluessa.

Nousulla on oikeus tilapäisesti evätä pääsy Markkinapaikalle huolto- tai kehitystoimenpiteestä johtuen. Nousulla on lisäksi oikeus tilapäisesti evätä pääsy Markkinapaikalle, jos käyttäjän käyttämät ohjelmistot tai laitteet taikka käyttäjän muut toimenpiteet Markkinapaikalla aiheuttavat vaaraa toisille käyttäjille tai Markkinapaikan toiminnalle. Pääsyn tilapäisellä estämisellä ei ole vaikutusta Nousun oikeuteen veloittaa käyttäjältä maksuja.

9. Vastuunrajoitus

Nousun ylläpitämä www.nousucapital.fi -sivusto sisältää tietoa Noususta ja sen tuottamista palveluista. Nousu tarjoaa palvelun sellaisenaan eikä takaa tietojen oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta. Kaikki www.nousucapital.fi -sivustolla esitetty aineisto annetaan ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Sivustojen käyttäjä on vastuussa omista lainananto- tai lainanottopäätöksistään. Päätökset pohjautuvat käyttäjän omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista ja niihin liittyvistä riskeistä. Nousu ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa näillä sivuilla olevaan informaatioon perustuvista päätöksistä.

10. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Mikäli sivujen käytöstä aiheutuvia käyttäjän ja Nousun välisiä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua neuvotteluteitse, käsitellään erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

11. Muut ehdot

Mikäli osapuoli jättää käyttämättä jotain näiden käyttöehtojen mukaista oikeuttaan, ei tällainen oikeuden käyttämättä jättäminen tarkoita sitä, että osapuoli olisi luopunut kyseistä oikeudestaan.

Mikäli jokin ehto osoittautuu myöhemmin mitättömäksi tai pätemättömäksi, ei sellainen mitättömyys tai pätemättömyys mitätöi koko sopimusta, vaan sopimus jää voimaan muilta osin. Osapuolet sitoutuvat korvaamaan mitätöidyn tai pätemättömän ehdon sellaisella ehdolla, jonka tarkoitus vastaa mitätöidyn tai pätemättömän ehdon päämääriä mahdollisimman suurissa määrin.

 

Yhteistyössä: