Kirjaudu sisään

Usein kysyttyä Nousu Capitalin palveluista 

Yleistä 

Mitä Nousu Capital tekee?
Nousu Capital on finanssiteknologiayhtiö, joka välittää luokiteltuja lainoja sijoittajilta pk-yrityksille. Lainat ovat vakuudettomia ja voivat tarvittaessa täydentää yritysten pankkirahoitusta ja muita rahoituspaketteja​. Lainojen luottoriskin arviointi perustuu luottoanalyysiin ja asiantuntijoiden kehittämään tilastolliseen luottoluokitukseen.​ Nousu Capital hoitaa lainojen ja sijoitusten hallinnan palvelualustansa avulla.

Nousu Capital myy räätälöityjä yritysrahoituksen asiantuntijapalveluita yrityksille, jotka tarvitsevat kattavia talousennusteita ja -analyysejä esim. yrityksen toiminnan laajuuden muuttuessa. Tarjoamme neuvonantopalveluja pankkilainojen ja rahoituksen hakemisessa, rahoitusneuvotteluissa, rahoitusriskien tunnistamisessa ja muissa yrityksen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. 

Kuka omistaa Nousu Capitalin?
Firman omistavat toimiva johto ja joukko yksityissijoittajia.

Mitä viranomaislupia Nousu Capitalilla on toimintansa harjoittamiseen?
Olemme Finanssivalvonnan rekisteröimä joukkorahoituksen välittäjä ja maksupalvelujen tarjoaja. 
 
Mikä on Nousuluokitus? 
Nousuluokitus on uusi, erityisesti pk-yritysten rahoitusta varten kehitetty luottoluokitus. Se perustuu sekä taloudellisten lukujen arvioon että laadullisten tekijöiden arvioon yrityksen takaisinmaksukyvystä. Nousuluokituksen avulla yritysten luottokelpoisuus voidaan mitata helposti ja ymmärrettävästi. Nousuluokituksen avulla eri yritykset tehdään vertailukelpoisiksi keskenään, mikä auttaa sijoittajia arvioimaan niiden luottoriskiä ja lainojen korkoa. Nousuluokituksessa otetaan huomioon luokiteltavan yrityksen toimiala, toiminnan toteutuneet vuodet, mahdollinen järjestettävä lisärahoitus, toiminnan ennusteet, yrityksen johto ja toimintaympäristö. Nousuluokitus ei siis katso vain lukuja taaksepäin, vaan sen avulla voi tehdä ennusteita yrityksen tulevasta kehityksestä.  

Miten tarjouskauppa toimii palvelussa? 
Tarjouskauppa on Nousu Capitalin kehittämä toimintamalli lainan koron määrittämiseksi. Tarjouskauppa varmistaa sen, että lainan korko on hyväksyttävä sekä yritykselle että sijoittajille.

Lainaa hakeva yhtiö määrittää yhdessä Nousu Capitalin asiantuntijoiden kanssa maksimikorkotason, jolla se on sitoutunut nostamaan lainan. Lopullinen lainan korko määräytyy sijoittajien korkotarjousten perusteella, mutta korko ei voi ylittää yrityksen antamaa maksimikorkotasoa. 

Sijoittaja voi tehdä tarjouksen lainasta. Nousu Capitalin palvelu tarjoaa muutamaa eri korkovaihtoehtoa. Korkein hyväksytty korkotarjous muodostaa koron kaikille ko. lainaerän sijoittajille eli myös niille, jotka tarjoavat palvelussamme lainaa matalammalla korolla.

Jos osa sijoittajista teki tarjouksen korkeammalla korolla kuin minkä lainaa hakeva yritys lopulta hyväksyy, näiden sijoittajien tarjoukset raukeavat ja rahat palautuvat sijoittajan tilille Nousu Capitalin palvelussa. Sijoittajat voivat muuttaa korkotarjoustaan, jos näyttää siltä, että heidän tarjoamansa korkotaso ei tule menemään läpi. Tämä tulee kuitenkin tehdä ennen lainan sulkeutumista. 

Lainaa hakeva yritys voi nostaa lainan, mikäli lainasummasta saadaan vähintään 80 % täyteen joko maksimikorkotasolla tai sitä alhaisemmalla korolla.

Miten jälkimarkkinakauppa toimii palvelussa?
Voit laittaa merkitsemäsi yrityslainan myyntiin jälkimarkkinalle. Myyntitoimeksiannon teko onnistuu Salkku-näkymästä sisäänkirjautumisen jälkeen. Valitset palvelussa, millä prosenttiosuudella lainaosuus laitetaan myyntiin verrattuna sen alkuperäiseen merkintähintaan. Esimerkiksi 100 % myyntihintatarjous tarkoittaa, että lainan ostaja saa alkuperäisen tuoton lainalle. Jos asettamasi prosenttiluku on alle 100 %, saa lainan ostaja alkuperäistä paremman tuoton ja jos yli 100 %, lainan ostaja saa alkuperäistä lainakorkoa huonomman tuoton.

Myyntitoimeksiannot näkyvät palvelussamme samassa paikassa kuin muutkin sijoituskohteet ja ne ovat kaikkien sijoittajien merkittävissä. 

Palvelumme sijoittajille 

Mikä on minimisijoitus yksittäiseen kohteeseen? 
Minimisijoitus on 100 euroa.
 
Miten tuotto määräytyy sijoittajalle? 
Tuotto määräytyy markkinaehtoisesti tarjouskaupan perusteella. Sijoittaja päättää itse, millä summalla hän haluaa sijoittaa ja millä korolla hän tarjoaa lainaa. Yritys voi hyväksyä sijoittajan tarjoaman korkotason tarjouskaupan ehtojen mukaisesti tai jättää korkotarjouksen hyväksymättä. Vuotuiset tuottotavoitteet sijoituksille ovat 7-15 %. Korot ja lainanlyhennykset maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaisesti. Nämä määritetään jokaiseen kohteeseen yksilöllisesti.    

Mitä palvelun käyttö maksaa sijoittajalle?
Sijoittajalta ei peritä kuluja. Maksat korkotuotoista ainoastaan verot. 

Ovatko rahani turvassa Nousu Capitalin palvelussa? 
Sijoitusvarojen hallinta hoidetaan turvallisesti suomalaisen pankin asiakasvaratilin kautta. Sijoittajien varat on aina eriytetty Nousu Capitalin omista varoista. Nousu Capital hoitaa sijoittajien puolesta kaiken luoton- ja sijoituksenhallinnan, lainanottajayritysten ennusteiden seurannan, sekä tarvittaessa perintäpalvelut.

Miten pääsen mukaan sijoittamaan?
Rekisteröidy mukaan markkinapaikallemme ja tutustu ensin sijoituskohteisiin. Jos haluat sijoittaa, siirrä haluamasi summa markkinapaikan tilille ja tee sijoitustarjous. Jos tarjouksesi ei mene läpi, voit siirtää summan takaisin omalle pankkitilillesi. 

Kuinka pitkiä rahoituskierrokset ovat?
Rahoituskierrosten kesto on tapauskohtainen. Useimmiten rahoituskierros on auki, kunnes laina on täynnä. Näet tarkemmat tiedot kunkin lainan kohdalla sijoitusmuistiossa, kun kirjaudut sisään palveluumme. 

Miten lainojen takaisinmaksu sijoittajalle tapahtuu?
Korot ja lainan lyhennykset maksetaan säännöllisesti kunkin lainan maksusuunnitelman mukaisesti. Maksut suoritetaan sijoittajan tilille markkinapaikalla. 

Kuka tekee verottajalle ilmoitukset sijoitustuotoista ja hoitaa ennakonpidätykset?
Nousu Capital tekee ilmoituksen verottajalle kaikista henkilösijoittajille tulevista sijoitustuotoista verottajan ohjeiden mukaisesti. Nousu Capital myös suorittaa 30 % ennakonpidätyksen saadusta korkotuotosta verottajalle. Sijoittaja on velvollinen tarkistamaan veroilmoituksesta, että Nousu Capitalin kautta saadut korkotuotot ja maksetut ennakonpidätykset ovat oikein. Yritykset ilmoittavat saadut pääomatulot veroilmoituksessaan itse.

Miksi suoritus ei näy tililläni sinä päivänä, kun yrityksellä on lainan takaisinmaksun eräpäivä?
Lainan takaisinmaksun eräpäivät tarkoittavat eräpäivää lainaa nostaneelle yritykselle. Maksut eivät tule sijoittajien tileille eräpäivänä, koska lainaa nostanut yritys maksaa ne lainasopimuksessa mainitun eräpäivän mukaisesti omasta pankistaan ja pankit tarvitsevat 1-2 arkipäivää maksun prosessointia varten. Maksut tulevat asiakasvaratilillemme muutamia arkipäiviä eräpäivän jälkeen, jonka jälkeen siirrämme rahat sijoittajien tileille. 

Mitä tapahtuu, jos lainaa hakenut kohdeyritys ei maksa korkoja tai lainoja määräajassa?
Nousu Capitalilla on sopimus johtavan perintätoimiston kanssa, joka hoitaa perinnän.  

Millaiset hajautusmahdollisuudet sijoittajalla on? 
Sijoittaminen yrityslainoihin tuo jo hajautusta, jos sijoittajan omassa portfoliossa on suuri paino esimerkiksi osakkeilla. 

Mikä on luottotappiollisten yritysten määrä ja kokonaisosuus lainoista? 
Tällä hetkellä luottotappiollisia yrityksiä ei palvelussamme ole ollut, eikä myöskään luottotappioita. 
 
Onko sijoittajalla mahdollisuus valita yrityskohtaisesti kenelle lainaa rahaa vai tapahtuuko hajauttaminen alustan kautta?
Sijoittaja valitsee itse ne yritykset, joihin sijoittaa.  
 
Miten luottoriskiä hallitaan Nousu Capitalin palvelussa?
Nousu Capital valitsee erittäin tarkasti palveluun mukaan tulevat yritykset. Yritysten kykyä suoriutua lainoistaan arvioidaan luottoanalyysin ja luottoluokituksen avulla. Ainoastaan hyväksyttävän luottoluokituksen ja vahvan kassavirran yritykset voivat päästä markkinapaikallemme.
 
Mikä on vahvuutenne kilpailijoihinne verrattuna? 
Suurin vahvuutemme on yritysrahoituksen osaamisemme, sekä myös kehittämämme Nousuluokitus. Nousuluokitus on yritysrahoituksen luottoluokitteluun tarkoitettu työkalu, jonka avulla mittaamme yrityksen tilastollista luottoriskiä. 

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.