Kirjaudu sisään

Usein kysyttyä Nousu Capitalin palveluista 

Yleistä 

Mikä firma on Nousu Capital? 

Nousu Capital on finanssiteknologian yhtiö, joka välittää luokiteltuja seniori- ja juniorilainoja sijoittajilta PK-yrityksille. Lainat ovat vakuudettomia ja voivat tarvittaessa täydentää yritysten pankkirahoitusta ja muita rahoituspaketteja​. Lainojen luottoriskin arviointi perustuu luottoanalyysiin ja huippuasiantuntijoiden kehittämään tilastolliseen luottoluokitukseen.​ Nousu Capital hoitaa lainojen ja sijoitusten hallinnan palvelualustansa avulla. Firman omistavat toimiva johto ja joukko yksityissijoittajia.  
 
Onko Nousu Capitalilla luvat olemassa tälle sijoituspalvelulle? 

Nousu Capital on Finanssivalvonnan rekisteröimä joukkorahoituksen välittäjä ja maksupalvelujen tarjoaja. 
 
Mikä on Nousuluokitus? 
 
Nousuluokitus on uusi, erityisesti PK-yritysten rahoitusta varten kehitetty luottoluokitus. Se perustuu sekä taloudellisten lukujen arvioon että laadullisten tekijöiden arvioon yrityksen takaisinmaksukyvystä. Nousuluokituksen avulla yritysten luottokelpoisuus voidaan mitata helposti ja ymmärrettävästi. Nousuluokituksen avulla eri yritykset tehdään vertailukelpoisiksi keskenään, mikä auttaa sijoittajia arvioimaan niiden luottoriskiä ja lainojen korkoa. Nousuluokituksessa otetaan huomioon luokiteltavan yrityksen toimiala, toiminnan toteutuneet vuodet, mahdollinen järjestettävä lisärahoitus, toiminnan ennusteet, yrityksen johto ja toimintaympäristö.   

Miten tarjouskauppa toimii palvelussa? 
 
Tarjouskauppa on Nousu Capitalin kehittämä toimintamalli lainan koron määrittämiseksi. Tarjouskauppa varmistaa sen, että lainan korko on hyväksyttävä sekä yritykselle että sijoittajille. Tarjouskauppa perustuu yrityksen hyväksymään tavoitekorkoon, joka toimii sijoittajien tarjousten tavoitetasona. Yritys voi nostaa lainan ainoastaan, mikäli lainasumma saadaan kokonaan täyteen. Korkeimman hyväksytyn tarjouksen korosta tulee lainan korko. Mikäli lainaa ei saada täyteen tavoitekorolla, yrityksellä on optio hyväksyä korkeampia korkotarjouksia, jotta lainasumma saadaan täyteen, jolloin korkeimmasta korkotarjouksesta tulee lainan korko.  

Palvelumme sijoittajille 

Mikä on minimisijoitus yksittäiseen kohteeseen? Entä maksimi? 

Minimisijoitus on 100 euroa. Yksi sijoittaja voi sijoittaa maksimissaan 50 % yrityksen lainasummasta. 
 
Miten tuotto määräytyy sijoittajalle? 
 
Tuotto määräytyy markkinaehtoisesti tarjouskaupan perusteella. Sijoittaja päättää itse, millä summalla haluaa sijoittaa ja tarjoaa lainaa tarvitsevalle yritykselle korkotasoa. Yritys voi hyväksyä sijoittajan tarjoaman korkotason tarjouskaupan ehtojen mukaisesti. Tuottotavoitteet ovat 3-15 % vuotuista tuottoa, joka maksetaan kuukausittain.   

Mitä palvelun käyttö maksaa sijoittajalle? 

Sijoittajalta ei peritä kuluja. 

Ovatko rahani turvassa Nousu Capitalin palvelussa?  

Nousu Capital on Finanssivalvonnan rekisteröimä joukkorahoituksen välittäjä ja maksupalvelujen tarjoaja. Varojen hallinta hoidetaan turvallisesti suomalaisen pankin asiakasvaratilin kautta.  

Nousu Capital hoitaa kaiken luoton- ja sijoituksenhallinnan, lainanottajayritysten ennusteiden seurannan, sekä tarvittaessa perintäpalvelut. 

Miten pääsen mukaan sijoittamaan? 

Rekisteröidy mukaan markkinapaikallemme ja tutustu ensin sijoituskohteisiin. Jos haluat sijoittaa, siirrä haluamasi summa markkinapaikan tilille ja tee sijoitustarjous.  

Milloin yritys päättää, hyväksyykö se tarjoamani koron? 

Rahoituskierrosten kesto on tapauskohtainen. Usein se on 30-45 vuorokautta. Näet kierroksen ajankohdan ko. sijoituskohteen esittelystä.  

Miten lainojen takaisinmaksu sijoittajalle hoituu? 

Korot ja lainan lyhennykset maksetaan ennalta sovitun maksusuunnitelman mukaisesti, esimerkiksi kuukausittain.  

Mitä tapahtuu, jos kohdeyritys ei pysty maksamaan lainojaan takaisin? 

Nousu Capital hoitaa perintätoimiston kanssa perintää kohdeyrityksen suuntaan sijoittajien puolesta.  

Millaiset hajaustusmahdollisuudet sijoittajalla on?  

Sijoittaminen yrityslainoihin sinänsä tuo hajautusta, jos omassa portfoliossa on suuri paino esimerkiksi osakkeilla. Nousun markkinapaikalla on vielä yksittäisiä lainoja näin alkuvaiheessa, joten hajautus tuleekin tehdä omassa kokonaissijoitusportfoliossa. Yrityslainakohteita on tulossa palveluumme pian lisää.    

Mikä on luottotappiollisten yritysten määrä ja kokonaisosuus lainoista?  

Tällä hetkellä luottotappiollisia yrityksiä ei palvelussamme ole ollut, eikä myöskään luottotappioita. Käyttämämme Nousuluokitus perustuu tilastolliseen analyysiin. 
 
Onko sijoittajalla mahdollisuus valita yrityskohtaisesti kenelle lainaa rahaa vai tapahtuuko hajauttaminen alustan kautta?  

Sijoittaja valitsee itse ne yritykset, joihin sijoittaa. Alusta ei tee hajautusta.    
 
Millä kriteereillä luottopäätökset tehdään ja vaaditaanko hakijayrityksiltä turvaavia vakuuksia? 

Nousu Capital välittää ns. kassavirtapohjaista lainoitusta, jossa yritysten valinta perustuu tulos-, tase- ja kassavirta-analyysiin ja niiden avulla tehtävään luokitukseen. Vakuuksia ei oteta, mutta yritykset maksavat korot ja kuoletukset kuukausittain, jolla osittain voidaan todentaa yrityksen kassavirta. 
 
Mikä on ollut sijoitusten keskituotto?  

Palvelumme on niin tuore, ettei sijoitusten keskituottoa vielä voi laskea, mutta sijoittaja voi itse tehdä korkotarjouksia ja siten hakea haluamaansa tuottoa.   

Mikä on vahvuutenne kilpailijoihinne verrattuna?  

Suurin vahvuutemme on kehittämämme Nousuluokitus, jonka avulla voimme mitata yrityksen luottoriskin tilastollisesti ja jonka avulla löydämme sijoittajille sopivia kohdeyrityksiä. 

Rekisteröidy sijoittajaksi. Sijoita kuluitta.