Kirjaudu sisään

Vakuusvaatimukset kiristyvät - kuinka käy pk-yritysten lainarahoituksen?

Uudessa Pk-yritysbarometrissa (1/21) kysyttiin jälleen yritysrahoituksen tarpeesta, saatavuudesta ja lainaehdoista. Lainarahoitusta hakeneista yrityksistä 61 % totesi, että vakuusvaatimukset ovat kiristyneet. Syynä tähän on jatkuvasti kiristyvä pankkisääntely.  

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pk-yrityksen on vaikeaa tai jopa mahdotonta saada lainarahoitusta pankista ilman reaalivakuuksia. Toisin sanoen lainaa saa käytännössä maksimissaan pankin arvioiman reaalivakuuden arvon verran. Kun pk-yrityksellä on vain rajattu määrä vakuuksia, on selvää, että yrityksen kasvaessa kasvun rahoittamisen mahdollisuudet ovat rajalliset. 

Selvitimme kasvun rahoittamisen problematiikkaa vuonna 2017 Taloustutkimuksen tekemässä markkinatutkimuksessa. Tuolloin 26 % lainaa hakeneista pk-yrityksistä ilmoitti, ettei saanut tarvitsemaansa rahoitusta kokonaan tai ollenkaan.  

Jos rahoitusta ei saada koko määrältään, jää kasvuhanke toteutumatta

Uudessa Pk-barometrissa kysyttiin myös, miksi pk-yritykset eivät hae rahoitusta. Suurimmaksi syyksi (33 % vastaajista) osoittautui ”Muut syyt”. Looginen johtopäätös onkin, että rahoitusta ei haeta, koska yrityksellä ei ole riittävästi vakuuksia tai ne ovat jo käytössä. Pk-yritysbarometrin mukaan toiseksi (29 % vastaajista) suurin syy sille, miksi rahoitusta ei haeta, on rahan hinta. Korkohan on riskin mittari ja on selvää, että vakuudeton lainaraha on kalliimpaa kuin pankista saatava vakuudellinen laina. Kysymys kuuluukin, kannattaako kasvuhanke jättää toteuttamatta siksi, että osa hankkeen rahoituksesta toteutetaan kalliimmalla rahoituksella?  

Esimerkki: Yrityksen rahoitustarve on 500.000 euroa, josta pankki rahoittaa vakuuksien arvon mukaisesti 300.000 euroa. Pankin rahoituksen hinta on n. 3 %. Reaalivakuudettoman 200.000 euron lainan hinta on noin 9 %. Tällöin kokonaislainakustannukseksi tulee noin 5,4 %. Onko se paljon vai vähän ei oikeastaan ole edes oleellista. Oleellista on se, millaiseksi koko kasvuhankkeen kustannukset muodostuvat. On järkevää muuttaa lainan kustannukset euroiksi ja sitä kautta miettiä hankkeen kannattavuutta. Tällöin puntarissa onkin se, toteutetaanko kasvuhanketta ollenkaan ja luovutaan sen tuottamasta katteesta, vai mahdollistetaanko hanke hakemalla kalliimpaa vakuudetonta lainarahoitusta. Matala korkoprosentti voi hyvin olla miehen mitta, mutta ei järkevän miehen tai naisen.  

Lue lisää Nousun rahoitusratkaisuista.
Varaa aika kalenteristamme

Esa Närhi
esa.narhi@nousucapital.fi
LinkedIn

Esa Närhi on Nousu Capitalin rahoituskierroksista vastaava johtaja.  


Saako budjetilla rahoitusta?

Törmäämme usein yritysasiakkaidemme kanssa siihen, että rahoitusta haetaan budjetin avulla. Oikeampi työkalu olisi kuitenkin liiketoiminnan ennuste.  Budjetti on mahdollisimman...

Hyödynnä tuore tilinpäätös rahoituksen järjestämisessä

Nyt on oikea hetki aloittaa yrityksen rahoituksen suunnittelu. Paras hetki hakea rahoitusta on se hetki, kun...

Oikea rahoitus oikeaan tarpeeseen

Suomalaisten yritysten yleisin rahoitusmuoto on velkakirjalaina. Hyvänä kakkosena tulevat tililimiitti ja pronssisijalle pääsevät kohdevakuudelliset rahoitukset. Kun yrityksiltä...

Pk-yritys - varmista rahoituksen saatavuus nyt

Pk-yritysten tilanne näyttää tällä hetkellä vielä aika hyvältä. Kauppa käy, eikä kasvava inflaatio näy ratkaisevasti kustannustason...

Nousu Capital keskittyy rahoituksen neuvonantopalveluihin ja luopuu joukkorahoituspalveluista

Nousu Capital keskittyy jatkossa yritysrahoituksen asiantuntijapalveluihin ja luopuu lainamuotoisen joukkorahoittamisen välittämisestä. Suljemme sijoittajien ja rahoitusta hakevien yritysten...

Onko yritykselläsi varaa kasvuun?

Ukrainan sota, korona, energiakriisi, inflaatio - nämä sanat ovat tällä hetkellä monen yritysjohtajan mietteissä. Samalla ne saattavat muodostua...

Nordic Growth ja Nousu Capital yhteistyöhön: Nousun Capitalin asiakkaille investointipankkipalveluja

Nordic Growth ja Nousu Capital ovat aloittaneet yhteistyön, jonka avulla Nousu Capitalin yritysasiakkaat saavat investointipankkipalveluja Nordic...

Case: Rekka Group sai merkittävän kasvurahoituksen

Rekka Group tarjoaa kuljetuspalveluita suomalaisille ja kansainvälisille metsä-, energia-, rakennus-, lääke- sekä elintarviketeollisuusyrityksille. Vaaralliset kemikaalit sekä...

Kannattaako pysyä kartalla?

Mistä ollaan tulossa ja mihin ollaan menossa? Kun suunnitellaan siirtymistä paikasta A paikkaan B, lienee selvää,...

Saan yritykselleni rahoitusta pankista kuten ennenkin - vai saanko sittenkään?

Markkinat muuttuvat. Niin myös rahamarkkinat. Yleensä rahamarkkinoilla tarkoitetaan pankkien ja rahalaitosten välistä markkinaa, mutta käytännössä myös...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.