Kirjaudu sisään

Vakuusvaatimukset kiristyvät - kuinka käy pk-yritysten lainarahoituksen?

Uudessa Pk-yritysbarometrissa (1/21) kysyttiin jälleen yritysrahoituksen tarpeesta, saatavuudesta ja lainaehdoista. Lainarahoitusta hakeneista yrityksistä 61 % totesi, että vakuusvaatimukset ovat kiristyneet. Syynä tähän on jatkuvasti kiristyvä pankkisääntely.  

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pk-yrityksen on vaikeaa tai jopa mahdotonta saada lainarahoitusta pankista ilman reaalivakuuksia. Toisin sanoen lainaa saa käytännössä maksimissaan pankin arvioiman reaalivakuuden arvon verran. Kun pk-yrityksellä on vain rajattu määrä vakuuksia, on selvää, että yrityksen kasvaessa kasvun rahoittamisen mahdollisuudet ovat rajalliset. 

Selvitimme kasvun rahoittamisen problematiikkaa vuonna 2017 Taloustutkimuksen tekemässä markkinatutkimuksessa. Tuolloin 26 % lainaa hakeneista pk-yrityksistä ilmoitti, ettei saanut tarvitsemaansa rahoitusta kokonaan tai ollenkaan.  

Jos rahoitusta ei saada koko määrältään, jää kasvuhanke toteutumatta

Uudessa Pk-barometrissa kysyttiin myös, miksi pk-yritykset eivät hae rahoitusta. Suurimmaksi syyksi (33 % vastaajista) osoittautui ”Muut syyt”. Looginen johtopäätös onkin, että rahoitusta ei haeta, koska yrityksellä ei ole riittävästi vakuuksia tai ne ovat jo käytössä. Pk-yritysbarometrin mukaan toiseksi (29 % vastaajista) suurin syy sille, miksi rahoitusta ei haeta, on rahan hinta. Korkohan on riskin mittari ja on selvää, että vakuudeton lainaraha on kalliimpaa kuin pankista saatava vakuudellinen laina. Kysymys kuuluukin, kannattaako kasvuhanke jättää toteuttamatta siksi, että osa hankkeen rahoituksesta toteutetaan kalliimmalla rahoituksella?  

Esimerkki: Yrityksen rahoitustarve on 500.000 euroa, josta pankki rahoittaa vakuuksien arvon mukaisesti 300.000 euroa. Pankin rahoituksen hinta on n. 3 %. Reaalivakuudettoman 200.000 euron lainan hinta on noin 9 %. Tällöin kokonaislainakustannukseksi tulee noin 5,4 %. Onko se paljon vai vähän ei oikeastaan ole edes oleellista. Oleellista on se, millaiseksi koko kasvuhankkeen kustannukset muodostuvat. On järkevää muuttaa lainan kustannukset euroiksi ja sitä kautta miettiä hankkeen kannattavuutta. Tällöin puntarissa onkin se, toteutetaanko kasvuhanketta ollenkaan ja luovutaan sen tuottamasta katteesta, vai mahdollistetaanko hanke hakemalla kalliimpaa vakuudetonta lainarahoitusta. Matala korkoprosentti voi hyvin olla miehen mitta, mutta ei järkevän miehen tai naisen.  

Lue lisää Nousun rahoitusratkaisuista.
Varaa aika kalenteristamme

Esa Närhi
esa.narhi@nousucapital.fi
LinkedIn

Esa Närhi on Nousu Capitalin rahoituskierroksista vastaava johtaja.  


Rahoituksen kuolemansynnit – osa 2

Tässä jatkoa lokakuiselle blogilleni. Toinen yrityksen kuolemansynti on aliarvioida yrityksen rahoitustarpeet. Vaaran paikkoja ovat esim. rakennusinvestoinnit,...

Laskurahoittajan valinnan tärkeät seikat ja sudenkuopat

  Laskurahoitus on noussut pienille ja keskisuurille yrityksille pankkirahoituksen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet. Selvitysten mukaan...

Tarvitsetko sparrausta rahoitusasioissa?

Rahoitus on yksi yrityksen menestyksen ja kasvun edellytyksistä. Rahoituksen avulla yritys kehittää tuotteitaan ja palveluitaan, laajentaa...

Oletko aikeissa hakea julkista rahoitusta, mutta se tuntuu työläältä?

Julkinen rahoitus soveltuu erityisesti riskialttiisiin projekteihin, joissa pelkän yksityisen rahoituksen saaminen on tyypillisesti hankalaa.  Nousu Capital välittää...

Avaimet menestykselliseen päätöksentekoon

Yrityksen toimintaympäristön muutokset, tuoteinnovaatiot tai yrityskaupat vaikuttavat usein suuresti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Olennainen osa liiketoiminnan hallintaa...

Rahoituksen kuolemansynnit – osa 1

Kirjoitin noin vuosi sitten blogin, jossa korostin rahoituksen hakemista riittävän ajoissa ja ennen kuin sille on...

Ole askel edellä: rahoituksen hakeminen ajoissa on todella järkevää

Rahoituksen hakeminen hyvissä ajoin auttaa rakentamaan luottamusta rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa. Kun valmistautumiseen on varattu aikaa,...

Vastuullinen rahoitus - yrityksen kasvun haaste?

Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa niin kuin monessa muussakin asiassa. Yritysrahoituksessakin se on noussut ykkösteemaksi. Suurten pankki- ja...

Tarvitaan monipuolisempaa yritysrahoitusta

Kevään 2023 Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että vähitellen monipuolistumassa ollut yritysrahoitus on kokenut takaiskun. Pk-yritykset joutuvat turvautumaan...

Yrityskaupan rahoitus on vaikea taiteenlaji

Moni hyvä idea jää ilman rahoitusta ja idea ei sen takia johda mihinkään. Monen pk-yrityksen yrityskauppa...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.