Kirjaudu sisään

Vakuusvaatimukset kiristyvät - kuinka käy pk-yritysten lainarahoituksen?

Uudessa Pk-yritysbarometrissa (1/21) kysyttiin jälleen yritysrahoituksen tarpeesta, saatavuudesta ja lainaehdoista. Lainarahoitusta hakeneista yrityksistä 61 % totesi, että vakuusvaatimukset ovat kiristyneet. Syynä tähän on jatkuvasti kiristyvä pankkisääntely.  

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pk-yrityksen on vaikeaa tai jopa mahdotonta saada lainarahoitusta pankista ilman reaalivakuuksia. Toisin sanoen lainaa saa käytännössä maksimissaan pankin arvioiman reaalivakuuden arvon verran. Kun pk-yrityksellä on vain rajattu määrä vakuuksia, on selvää, että yrityksen kasvaessa kasvun rahoittamisen mahdollisuudet ovat rajalliset. 

Selvitimme kasvun rahoittamisen problematiikkaa vuonna 2017 Taloustutkimuksen tekemässä markkinatutkimuksessa. Tuolloin 26 % lainaa hakeneista pk-yrityksistä ilmoitti, ettei saanut tarvitsemaansa rahoitusta kokonaan tai ollenkaan.  

Jos rahoitusta ei saada koko määrältään, jää kasvuhanke toteutumatta

Uudessa Pk-barometrissa kysyttiin myös, miksi pk-yritykset eivät hae rahoitusta. Suurimmaksi syyksi (33 % vastaajista) osoittautui ”Muut syyt”. Looginen johtopäätös onkin, että rahoitusta ei haeta, koska yrityksellä ei ole riittävästi vakuuksia tai ne ovat jo käytössä. Pk-yritysbarometrin mukaan toiseksi (29 % vastaajista) suurin syy sille, miksi rahoitusta ei haeta, on rahan hinta. Korkohan on riskin mittari ja on selvää, että vakuudeton lainaraha on kalliimpaa kuin pankista saatava vakuudellinen laina. Kysymys kuuluukin, kannattaako kasvuhanke jättää toteuttamatta siksi, että osa hankkeen rahoituksesta toteutetaan kalliimmalla rahoituksella?  

Esimerkki: Yrityksen rahoitustarve on 500.000 euroa, josta pankki rahoittaa vakuuksien arvon mukaisesti 300.000 euroa. Pankin rahoituksen hinta on n. 3 %. Reaalivakuudettoman 200.000 euron lainan hinta on noin 9 %. Tällöin kokonaislainakustannukseksi tulee noin 5,4 %. Onko se paljon vai vähän ei oikeastaan ole edes oleellista. Oleellista on se, millaiseksi koko kasvuhankkeen kustannukset muodostuvat. On järkevää muuttaa lainan kustannukset euroiksi ja sitä kautta miettiä hankkeen kannattavuutta. Tällöin puntarissa onkin se, toteutetaanko kasvuhanketta ollenkaan ja luovutaan sen tuottamasta katteesta, vai mahdollistetaanko hanke hakemalla kalliimpaa vakuudetonta lainarahoitusta. Matala korkoprosentti voi hyvin olla miehen mitta, mutta ei järkevän miehen tai naisen.  

Lue lisää Nousun rahoitusratkaisuista.
Varaa aika kalenteristamme

Esa Närhi
esa.narhi@nousucapital.fi
LinkedIn

Esa Närhi on Nousu Capitalin rahoituskierroksista vastaava johtaja.  


Saan yritykselleni rahoitusta pankista kuten ennenkin - vai saanko sittenkään?

Markkinat muuttuvat. Niin myös rahamarkkinat. Yleensä rahamarkkinoilla tarkoitetaan pankkien ja rahalaitosten välistä markkinaa, mutta käytännössä myös...

Kannattaako yrityspankkien palveluja kilpailuttaa?

Monet meistä kilpailuttavat säännöllisesti sähkö- ja vakuutusyhtiöitä löytääkseen nykyistä paremman yhteistyökumppanin. Pankin vaihto on paljon harvinaisempaa...

Asiantuntijoiden kuusi neuvoa muuttuneeseen yrityslainatilanteeseen 

Rahoitusmarkkinoiden tilanne muuttui nopeasti maaliskuussa 2022 Ukrainan sodan vuoksi. Pitäisikö yritysten varautua tähän jotenkin rahoituksen osalta? Nousu...

Viekö rahoituksen hakeminen liikaa aikaa ja energiaa?

Lainarahoituksen tarve liittyy investointien ja yrityskauppojen lisäksi pääsääntöisesti käyttöpääomaan, jota tarvitaan yrityksen kasvun rahoittamiseen. Jos lainarahan...

Tarvitaanko julkisia takauksia?

Pankit painottavat pk-yritysten rahoituksessa velanhoitokykyä sekä vakavaraisuutta ja omia pääomia. Näiden lisäksi tarkastellaan laadullisia elementtejä. Vasta tämän jälkeen katsotaan vakuuksia ja pohditaan riskin pienentämistä....

Varallisuushoidon ammattilainen Petri Luoto Nousu Capitalille

Petri Luoto on toiminut lähes 40 vuotta varallisuudenhoidon tehtävissä Nordeassa ja sitä edeltävissä pankeissa. Taustaa löytyy...

Eläke-eurot kasvua tukemaan

Eläkeyhtiöiden rooli on aika ajoin keskustelun kohteena. Onko niiden rooli pelkästään vahtia eläkevaroja ja niiden tuottoa?...

Onko yrityksesi ottamassa lainaa tai suunnittelemassa tulevaa rahoitusta?

  Minkä kokoista lainaa yrityksemme voi harkita ja millä takaisinmaksuajalla? Millaiset lainan ehdot voimme hyväksyä? Pitäisikö neuvotella nykyisen pankin...

Otetaan oppia Etelä-Euroopasta

EU:n tukisummat yrityksille ovat suunnattomia. EU:n Elpymis- ja palautumissuunnitelman koko on noin 724 miljardia euroa.  Tästä...

Onko yrityksen tulevaisuuden ennustaminen vuosien päähän huuhaata?

Jokainen yritys, koosta ja toimialasta riippumatta, elää kirjaimellisesti kassan kautta. Jokainen meistä ymmärtää, että nälkä tulee,...

Yhteistyössä: