Kirjaudu sisään

Tarvitaanko julkisia takauksia?

Pankit painottavat pk-yritysten rahoituksessa velanhoitokykyä sekä vakavaraisuutta ja omia pääomia. Näiden lisäksi tarkastellaan laadullisia elementtejä. Vasta tämän jälkeen katsotaan vakuuksia ja pohditaan riskin pienentämistä. Kun yleinen viesti kentältä on, että pankit pyrkivät parantamaan asiakaskannan reittauksia, silloin osa yrityksistä ei saa rahoitusta edes julkisten takausten avulla. Tämä ongelma koskee erityisesti ns. käänneyhtiöitä, joilla ongelmat alkavat olla takanapäin ja uusi kasvuvaihe on jo näkyvissä. 

Yritysten (pl. asuntoyhtiöt) lainakanta oli lokakuun lopussa reilut 57 miljardia euroa. Tässä on laskua noin 3 mrd. euroa puolentoista vuoden aikana. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, paljonko tästä on pk-yritysten osuus, koska luotettavaa tilastotietoa ei vielä ole olemassa. Virallisen tiedon puuttuessa esitän oman arvioni, joka on noin 20 mrd. euroa perustuen eri lähteistä kerättyihin tiedonmurusiin. Mutta kuinka paljon tästä on katettu erilaisilla julkisilla takauksilla? 

Takausten piirissä olevasta luottokannasta ei löydy tilastoja 

EIP-ryhmän tarjoamat riskinjakosopimukset ovat olleet käytössä jo useamman vuoden ajan ja suomalaiset pankit ovat niiden puitteissa sopineet noin 2,2 mrd. euron lainasopimukset pk-yrityksille. Uusin EGF-ohjelma lisää tätä maksimivolyymiä vielä noin 800 miljoonaa euroa. Osaa näistä lainoista on jo lyhennetty ja osa on vielä nostamatta, mutta takausten piirissä olevasta luottokannasta ei saa tietoja liikesalaisuuteen vedoten. Oma arvioni on, että EIP-ryhmän takauksilla katettu lainakanta lienee korkeintaan 1,5 mrd. euroa. Lisäksi Finnveran takaamia luottoja lienee yhteensä enintään 2,5 mrd. euroa. Kokonaisuutena julkisilla takauksilla lienee katettu noin 3,5 mrd. euron lainat, kun tiedossa olevat päällekkäisyydet poistetaan. 

Julkisten tahojen takaama lainakanta lienee näin ollen 15-20 % koko pk-yritysten lainakannasta. Mutta onko tämä osuus liian pieni, sopiva, vaiko liian suuri? Julkiset tahot osallistuvat pk-yritysten rahoitukseen yleensä takauksilla. Siihen on monia syitä, mutta ovatko takaukset enää relevantteja tulevaisuudessa?  

Vakuuksien merkitys yritysrahoituksessa pienenee 

Jatkossa julkisten takausten merkitys pk-yritysten rahoituksessa vähenee pankkien korostaessa entistä enemmän rahoituksessa muita tekijöitä kuin vakuuksia. Niinpä esim. Finnveran tulisi jatkossa lisätä rahoituksessaan entistä enemmän lainoja takausten sijaan, kuten myös Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki totesi Kauppalehdessä 30.12.2021 julkaistussa kirjoituksessaan.

Toimiva esimerkki löytyy vaikkapa Ruotsista: Almi Företagspartner AB operoi pääosin lainoin. Jos Finnvera lisäisi suoraa lainoitustaan, moni elinkelpoiseksi arvioitu yritys saisi tarvitsemansa kasvurahoituksen, vaikka historian luvut ja niihin perustuvat reittaukset eivät olisikaan hyvät. Sopivia ja ammattimaisesti toimivia riskinjakajia ja -arvioijia löytyy myös pankkisektorin ulkopuolelta. 

Kari Villikka 
LinkedIn

Kari Villikka on Nousu Capitalin Senior Advisor, joka auttaa asiakkaitamme erityisesti rahoitusstrategioiden tekemisessä, kasvurahaa hakevien yritysten analysoinnissa ja rahoituksen hakemisessa. 


Rahoituksen kuolemansynnit – osa 2

Tässä jatkoa lokakuiselle blogilleni. Toinen yrityksen kuolemansynti on aliarvioida yrityksen rahoitustarpeet. Vaaran paikkoja ovat esim. rakennusinvestoinnit,...

Laskurahoittajan valinnan tärkeät seikat ja sudenkuopat

  Laskurahoitus on noussut pienille ja keskisuurille yrityksille pankkirahoituksen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet. Selvitysten mukaan...

Tarvitsetko sparrausta rahoitusasioissa?

Rahoitus on yksi yrityksen menestyksen ja kasvun edellytyksistä. Rahoituksen avulla yritys kehittää tuotteitaan ja palveluitaan, laajentaa...

Oletko aikeissa hakea julkista rahoitusta, mutta se tuntuu työläältä?

Julkinen rahoitus soveltuu erityisesti riskialttiisiin projekteihin, joissa pelkän yksityisen rahoituksen saaminen on tyypillisesti hankalaa.  Nousu Capital välittää...

Avaimet menestykselliseen päätöksentekoon

Yrityksen toimintaympäristön muutokset, tuoteinnovaatiot tai yrityskaupat vaikuttavat usein suuresti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Olennainen osa liiketoiminnan hallintaa...

Rahoituksen kuolemansynnit – osa 1

Kirjoitin noin vuosi sitten blogin, jossa korostin rahoituksen hakemista riittävän ajoissa ja ennen kuin sille on...

Ole askel edellä: rahoituksen hakeminen ajoissa on todella järkevää

Rahoituksen hakeminen hyvissä ajoin auttaa rakentamaan luottamusta rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa. Kun valmistautumiseen on varattu aikaa,...

Vastuullinen rahoitus - yrityksen kasvun haaste?

Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa niin kuin monessa muussakin asiassa. Yritysrahoituksessakin se on noussut ykkösteemaksi. Suurten pankki- ja...

Tarvitaan monipuolisempaa yritysrahoitusta

Kevään 2023 Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että vähitellen monipuolistumassa ollut yritysrahoitus on kokenut takaiskun. Pk-yritykset joutuvat turvautumaan...

Yrityskaupan rahoitus on vaikea taiteenlaji

Moni hyvä idea jää ilman rahoitusta ja idea ei sen takia johda mihinkään. Monen pk-yrityksen yrityskauppa...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.