Kirjaudu sisään

Tarvitaan monipuolisempaa yritysrahoitusta

Kari Villikka Nousu Capital

Kevään 2023 Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että vähitellen monipuolistumassa ollut yritysrahoitus on kokenut takaiskun. Pk-yritykset joutuvat turvautumaan aiempaa useammin pankin rahoituspalveluihin. Tämä on huolestuttavaa, sillä perinteisen pankkirahoituksen saatavuus uhkaa hankaloitua lisääntyvän regulaation takia.

Pankkien luotonannon keskeisenä kriteerinä on yrityksen luottokelpoisuus. Se muodostuu laadullisten elementtien ja taloudellisten lukujen kokonaisuudesta, jossa huomioidaan myös ennusteet. Luotonanto perustuu siis riittävään velanhoitokykyyn – ei vakuuksiin. Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran julkistamissa rahoituslinjauksissa todetaan takausten olevan ensisijainen rahoitusmuoto. Jatketaan siis Covid-pandemian alkuaikoina lanseerattua slogania ”pankit jakaa – Finnvera takaa”.

Olemmeko luomassa rahoitusmarkkinalle vakuuspulaa?

Takauksiin pidättäytyminen ei monipuolista rahoitustarjontaa, vaan se ylläpitää muutenkin pankkikeskeistä rahoitustarjontaa. Se on myös synnyttämässä kahta ongelmaa. Ensinnäkin rahoituksen hinta nousee suoraa luotonantoa korkeammaksi, kun pankit eivät huomioi hinnoittelussaan riittävästi takausten vaikutusta. Toiseksi yhteisiä vakuuksia käytettäessä ollaan luomassa vakuuspulaa, kun takausta vastaava osuus vakuuksista käytetään takaajan hyväksi. Viitteitä on myös siitä, että takauksia haetaan varmuuden vuoksi, kun asiakkaalla ei ole mahdollisuutta vaihtaa pankkia.

Pk-yritysten rahoitustarjonnan yksipuolistumista on vauhdittanut myös TyeL-yhtiöiden vetäytyminen pk-yritysten rahoituksesta käytännössä kokonaan. Vielä 10-15 vuotta sitten ne olivat usein mukana kolmantena rahoittajana pankin ja Finnveran rinnalla.

Rahoituksen hiipumiseen lienee vaikuttanut eniten yhtiöiden arviot toiminnan tehottomuudesta tai työläydestä suhteessa rahoitusvolyymiin. Kun nykyään on tarjolla runsaasti ulkopuolista yritysten analysointipalvelua rahoitusmuistioineen, soisi myös eläkeyhtiöiden aktivoituvan uudelleen tähän ”isänmaalliseen” tehtävään. Syntyyhän valtaosa uusista työpaikoista juuri pk-yrityksiin. Riittävän monipuolisen yritysrahoituksen mahdollistaminen pitäisi jatkossa olla nykyistä korostetummin valtion elinkeinopoliittisessa intressissä. Tässä olisi myös uudella hallituksella mietinnän paikka. 

Suorat lainat kirittävät luotonantoa

Rahoitusmarkkinoiden monipuolistuminen edellyttäisi siis eläkeyhtiöiden lainoitustoiminnan ja Finnveran suoran rahoituksen merkittävää lisäämistä. Hyvänä askeleena tähän suuntaan on jo Finnveran uudet vakuudettomat pk-yritysten ilmasto- ja ympäristölainat sekä digitalisaatio- ja innovaatiolainat. Toivottavaa olisi, että Finnvera olisi muissakin hankkeissa ”kirittämässä” pankkien luotonantoa suorilla lainoilla esimerkiksi Ruotsin mallin mukaan – kun muutenkin vertaamme mielellämme itseämme Ruotsiin.

Almi Företagspartner AB on Ruotsin valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Se on emoyhtiö konsernille, joka koostuu mm. 16:sta alueellisesta tytäryhtiöstä. Alueellisten tytäryhtiöiden myöntämät lainat täydentävät markkinoita. Ne eivät kilpaile pankkien tai muiden yksityisten toimijoiden kanssa. Almin laina toimii usein riskilainana, jolloin se ottaa suuremman vakuusriskin ja siten korko on keskimääräistä pankkikorkoa korkeampi. Monissa tapauksissa Almin laina voi olla ratkaiseva pankille myös lainan myöntämisessä – toisin kuin takaus.

Kari Villikka 
kari.villikka@nousucapital.fi

Kari Villikka on Nousu Capitalin Senior Advisor, joka auttaa asiakkaitamme erityisesti rahoitusstrategioiden tekemisessä, kasvurahaa hakevien yritysten analysoinnissa ja rahoituksen hakemisessa. 

 


Rahoituksen kuolemansynnit – osa 2

Tässä jatkoa lokakuiselle blogilleni. Toinen yrityksen kuolemansynti on aliarvioida yrityksen rahoitustarpeet. Vaaran paikkoja ovat esim. rakennusinvestoinnit,...

Laskurahoittajan valinnan tärkeät seikat ja sudenkuopat

  Laskurahoitus on noussut pienille ja keskisuurille yrityksille pankkirahoituksen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet. Selvitysten mukaan...

Tarvitsetko sparrausta rahoitusasioissa?

Rahoitus on yksi yrityksen menestyksen ja kasvun edellytyksistä. Rahoituksen avulla yritys kehittää tuotteitaan ja palveluitaan, laajentaa...

Oletko aikeissa hakea julkista rahoitusta, mutta se tuntuu työläältä?

Julkinen rahoitus soveltuu erityisesti riskialttiisiin projekteihin, joissa pelkän yksityisen rahoituksen saaminen on tyypillisesti hankalaa.  Nousu Capital välittää...

Avaimet menestykselliseen päätöksentekoon

Yrityksen toimintaympäristön muutokset, tuoteinnovaatiot tai yrityskaupat vaikuttavat usein suuresti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Olennainen osa liiketoiminnan hallintaa...

Rahoituksen kuolemansynnit – osa 1

Kirjoitin noin vuosi sitten blogin, jossa korostin rahoituksen hakemista riittävän ajoissa ja ennen kuin sille on...

Ole askel edellä: rahoituksen hakeminen ajoissa on todella järkevää

Rahoituksen hakeminen hyvissä ajoin auttaa rakentamaan luottamusta rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa. Kun valmistautumiseen on varattu aikaa,...

Vastuullinen rahoitus - yrityksen kasvun haaste?

Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa niin kuin monessa muussakin asiassa. Yritysrahoituksessakin se on noussut ykkösteemaksi. Suurten pankki- ja...

Yrityskaupan rahoitus on vaikea taiteenlaji

Moni hyvä idea jää ilman rahoitusta ja idea ei sen takia johda mihinkään. Monen pk-yrityksen yrityskauppa...

Suomalaiset yritykset ansaitsevat parempaa rahoitusta

Suomalaisten yritysten rahoitus on vahvasti pankkisidonnaista. Pankkien myönteiset luottopäätökset ovat olleet monelle yritykselle kasvun edellytys. Negatiiviset...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.