Kirjaudu sisään

Suomalaiset yritykset ansaitsevat parempaa rahoitusta

Suomalaisten yritysten rahoitus on vahvasti pankkisidonnaista. Pankkien myönteiset luottopäätökset ovat olleet monelle yritykselle kasvun edellytys. Negatiiviset luottopäätökset myös muistetaan kauan. Päätösten perusteet ovat usein varsin lyhyitä ja ympäripyöreitä, eikä rahoituksen hakija välttämättä ymmärrä niitä tai ole niiden kanssa samaa mieltä.

Pankit eivät tietenkään pysty antamaan kaikille hakijoille myönteistä luottopäätöstä. Nekin tekevät liiketoimintaa ja niiden tavoitteena on tehdä voittoa. Pankit voisivat kuitenkin perustella kielteisiä luottopäätöksiään asiakkailleen paremmin ja antaa tarkempia perusteluja, jolloin yritys voisi kiinnittää jatkossa kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin ja paremmin arvioida mahdollisuuksiaan saada pankilta rahoitusta. Miksi niin ei tehdä? 

Yksi syy yleisluotoisiin perusteluihin voi olla pankin sisäinen päätöksentekoprosessi, joka saattaa olla monimutkainen ja vaikeasti selitettävissä ulkopuolisille. Toinen syy voi olla, että pankit eivät ole velvollisia perustelemaan luottopäätöksiään yksityiskohtaisesti, koska siten ne voivat pitää liikesalaisuudet ja kilpailuetunsa suojattuna. Vaikka asiakkaalla on oikeus saada tietoja, joita pankki käyttää päätöksensä perusteena, pankki voi rajoittaa näiden tietojen antamista tai muotoilla ne siten, että ne eivät paljasta pankin liiketoimintatietoja.

Yrityksen onkin hyvä valmistautua rahoituksen hakemiseen huolellisesti. Sen tulisi laatia liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvataan yrityksen toimintaa ja tulevaisuuden suunnitelmia, sekä kerätä siihen tarvittavat taloudelliset tiedot ja liiketoiminnan ennusteet.

Pyydä rahoittajalta selvitys kielteisen luottopäätöksen syistä

Mikäli luottopäätös on negatiivinen, on tärkeää, että yritys pyytää tarvittavat tiedot ja selvitykset luottopäätöksen perusteluista ja käyvät niitä läpi yhdessä pankin kanssa. Näin yritys voi varmistua siitä, että sen luottopäätös perustuu oikeisiin tietoihin ja että se ymmärtää pankin arviointiperusteet. 

Tarvittaessa yritys voi myös pyytää neuvontaa ja apua asiantuntijoilta, jotka voivat auttaa selvittämään erilaisia rahoitusratkaisuja ja löytää parhaan mahdollisen ratkaisun yrityksen tarpeisiin.

Seppo Kankaanpää
Seppo Kankaanpää on Nousu Capitalin toimitusjohtaja 

Laita viestiä Sepolle: seppo.kankaanpaa@nousucapital.fi

 


Rahoituksen kuolemansynnit – osa 2

Tässä jatkoa lokakuiselle blogilleni. Toinen yrityksen kuolemansynti on aliarvioida yrityksen rahoitustarpeet. Vaaran paikkoja ovat esim. rakennusinvestoinnit,...

Laskurahoittajan valinnan tärkeät seikat ja sudenkuopat

  Laskurahoitus on noussut pienille ja keskisuurille yrityksille pankkirahoituksen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet. Selvitysten mukaan...

Tarvitsetko sparrausta rahoitusasioissa?

Rahoitus on yksi yrityksen menestyksen ja kasvun edellytyksistä. Rahoituksen avulla yritys kehittää tuotteitaan ja palveluitaan, laajentaa...

Oletko aikeissa hakea julkista rahoitusta, mutta se tuntuu työläältä?

Julkinen rahoitus soveltuu erityisesti riskialttiisiin projekteihin, joissa pelkän yksityisen rahoituksen saaminen on tyypillisesti hankalaa.  Nousu Capital välittää...

Avaimet menestykselliseen päätöksentekoon

Yrityksen toimintaympäristön muutokset, tuoteinnovaatiot tai yrityskaupat vaikuttavat usein suuresti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Olennainen osa liiketoiminnan hallintaa...

Rahoituksen kuolemansynnit – osa 1

Kirjoitin noin vuosi sitten blogin, jossa korostin rahoituksen hakemista riittävän ajoissa ja ennen kuin sille on...

Ole askel edellä: rahoituksen hakeminen ajoissa on todella järkevää

Rahoituksen hakeminen hyvissä ajoin auttaa rakentamaan luottamusta rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa. Kun valmistautumiseen on varattu aikaa,...

Vastuullinen rahoitus - yrityksen kasvun haaste?

Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa niin kuin monessa muussakin asiassa. Yritysrahoituksessakin se on noussut ykkösteemaksi. Suurten pankki- ja...

Tarvitaan monipuolisempaa yritysrahoitusta

Kevään 2023 Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että vähitellen monipuolistumassa ollut yritysrahoitus on kokenut takaiskun. Pk-yritykset joutuvat turvautumaan...

Yrityskaupan rahoitus on vaikea taiteenlaji

Moni hyvä idea jää ilman rahoitusta ja idea ei sen takia johda mihinkään. Monen pk-yrityksen yrityskauppa...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.