Kirjaudu sisään

Suomalaiset yritykset ansaitsevat parempaa rahoitusta

Suomalaisten yritysten rahoitus on vahvasti pankkisidonnaista. Pankkien myönteiset luottopäätökset ovat olleet monelle yritykselle kasvun edellytys. Negatiiviset luottopäätökset myös muistetaan kauan. Päätösten perusteet ovat usein varsin lyhyitä ja ympäripyöreitä, eikä rahoituksen hakija välttämättä ymmärrä niitä tai ole niiden kanssa samaa mieltä.

Pankit eivät tietenkään pysty antamaan kaikille hakijoille myönteistä luottopäätöstä. Nekin tekevät liiketoimintaa ja niiden tavoitteena on tehdä voittoa. Pankit voisivat kuitenkin perustella kielteisiä luottopäätöksiään asiakkailleen paremmin ja antaa tarkempia perusteluja, jolloin yritys voisi kiinnittää jatkossa kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin ja paremmin arvioida mahdollisuuksiaan saada pankilta rahoitusta. Miksi niin ei tehdä? 

Yksi syy yleisluotoisiin perusteluihin voi olla pankin sisäinen päätöksentekoprosessi, joka saattaa olla monimutkainen ja vaikeasti selitettävissä ulkopuolisille. Toinen syy voi olla, että pankit eivät ole velvollisia perustelemaan luottopäätöksiään yksityiskohtaisesti, koska siten ne voivat pitää liikesalaisuudet ja kilpailuetunsa suojattuna. Vaikka asiakkaalla on oikeus saada tietoja, joita pankki käyttää päätöksensä perusteena, pankki voi rajoittaa näiden tietojen antamista tai muotoilla ne siten, että ne eivät paljasta pankin liiketoimintatietoja.

Yrityksen onkin hyvä valmistautua rahoituksen hakemiseen huolellisesti. Sen tulisi laatia liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvataan yrityksen toimintaa ja tulevaisuuden suunnitelmia, sekä kerätä siihen tarvittavat taloudelliset tiedot ja liiketoiminnan ennusteet.

Pyydä rahoittajalta selvitys kielteisen luottopäätöksen syistä

Mikäli luottopäätös on negatiivinen, on tärkeää, että yritys pyytää tarvittavat tiedot ja selvitykset luottopäätöksen perusteluista ja käyvät niitä läpi yhdessä pankin kanssa. Näin yritys voi varmistua siitä, että sen luottopäätös perustuu oikeisiin tietoihin ja että se ymmärtää pankin arviointiperusteet. 

Tarvittaessa yritys voi myös pyytää neuvontaa ja apua asiantuntijoilta, jotka voivat auttaa selvittämään erilaisia rahoitusratkaisuja ja löytää parhaan mahdollisen ratkaisun yrityksen tarpeisiin.

Seppo Kankaanpää
Seppo Kankaanpää on Nousu Capitalin toimitusjohtaja 

Laita viestiä Sepolle: seppo.kankaanpaa@nousucapital.fi

 


Hyvä rahoitusstrategia auttaa taklaamaan kasvun haasteita

Kun yritys tähtää kasvuun, tarvitaan realistinen rahoitusstrategia, joka avaa sitä, millaisia rahoituksellisia haasteita yritys tulee kasvussaan...

Kiitämme kiinnostuksestanne - “Ei pysty”

“Kiitämme kiinnostuksestanne pankkiamme kohtaan..." "Valitettavasti tämän tyyppiset yritykset eivät sovi luottopolitiikkaamme..." "Yrityksenne lähimenneisyyden tilanteesta johtuen..." "Toimittamistanne puutteellisista dokumenteista johtuen..." "Ei...

Arvottomat arvot

Viime vuosina tai jopa vuosikymmeninä on puhuttu paljon arvoista ja niinpä useimmat yritykset ovat sellaiset laatineet...

Rahoituksen kuolemansynnit - Osa 4

Juttusarjani yritysrahoituksesta jatkuu neljännellä "kuolemansynnillä", joka on usko kykyyn toteuttaa omat suunnitelmat ilman ulkopuolista rahoitusta. Tämä on läheistä...

Raha ratkaisee

Yrityksen kassanhallinta on kriittinen osa päivittäistä liiketoimintaa, sillä se varmistaa, että yrityksellä on tarpeeksi rahaa käyttöpääomatarpeisiinsa,...

Isot yritykset sanelevat tahdin

Kun suuryritykset venyttävät maksuaikojaan alihankkijoilleen, siitä alkaa ketjureaktio. Sen seuraava vaihe on, että toimitusketjun alihankkijat pidentävät...

Suomi nousuun – kuka rahoittaa yritysten kasvua?

Suomessa ei ole nähty talouskasvua viimeiseen 16 vuoteen. Näin sanoi väistyvä presidenttimme avatessaan valtiopäiviä. Ei sinänsä...

Unohtuiko kassan kumulatiivisuus?

Ennustaminen on vaikeaa - varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Vai onko se sittenkään? Jos yritys on toiminut useamman...

Rahoituksen kuolemansynnit – Osa 3

Tässäpä jatkoa loka- ja joulukuisille blogeilleni. Kolmas kuolemansynti on unohtaa yrityksen pidemmän aikavälin rahoitustarpeet. Pk-yrittäjä hakee tyypillisesti...

Korko - mörkökö?

Korko on ollut tuttu sana viimeisen vuoden talousuutisissa. Eikä ihme, onhan se aika mörkö, joka on...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.