Kirjaudu sisään

Saako budjetilla rahoitusta?

Törmäämme usein yritysasiakkaidemme kanssa siihen, että rahoitusta haetaan budjetin avulla. Oikeampi työkalu olisi kuitenkin liiketoiminnan ennuste. 

Budjetti on mahdollisimman tarkka ja täsmällinen suunnitelma yrityksen tulojen ja menojen hallinnasta tietyllä ajanjaksolla, joka usein on lyhytaikainen, esim. 12 kuukautta. Budjetti auttaa yritystä seuraamaan ja hallitse-maan talouttaan ja sitä käytetään usein yrityksen sisäisessä toiminnan ohjaamisessa. 

Liiketoiminnan ennusteet puolestaan ovat arvio tulevasta taloudellisesta tilanteesta, joka perustuu tiettyihin oletuksiin ja arvioihin. Ennuste ei ole yhtä tarkka ja täsmällinen kuin budjetti ja se kattaa usein pidemmän ajanjakson, esim. 3–5 vuotta. Ennusteiden avulla yritys voi arvioida tulevaisuuden mahdollisuuksia ja riskejä sekä määritellä rahoitustarvetta ja lainanhoitokykyä. 

Rahoittajan näkökulmasta tärkeitä ennusteita ovat tulos-, tase- ja kassavirtaennusteet, jotka perustuvat yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin. Kasvuyritykset tai yrityskauppoihin rahoitusta hakeneet tietävät, että rahoitusta harvoin saa yhdellä puhelinsoitolla. Rahoitusneuvottelut kestävät pitkään ja ne vaativat kärsivällisyyttä ja joskus kylmäpäisyyttäkin. Lisäksi strategian ja tavoitteiden kiteyttäminen sekä liiketoiminnan ennusteiden laatiminen voi olla työlästä ja viedä paljon aikaa muilta asioilta. 

Mikäli rahoituksen hakeminen tuntuu työläältä tai käsipareista on puutetta, saatavissa on myös asiantuntija-apua.

Me Nousu Capitalissa olemme erikoistuneet yritysrahoituksen asiantuntijapalveluihin. Järjestämme rahoitusta, kiteytämme yrityksen strategiaa ja tavoitteita sekä määritämme niiden perusteella yrityksen rahoitustarpeen ja lainanhoitokyvyn. 

Seppo Kankaanpää
Seppo Kankaanpää on Nousu Capitalin toimitusjohtaja 

Laita viestiä Sepolle: seppo.kankaanpaa@nousucapital.fi

 


Rahoituksen kuolemansynnit – osa 2

Tässä jatkoa lokakuiselle blogilleni. Toinen yrityksen kuolemansynti on aliarvioida yrityksen rahoitustarpeet. Vaaran paikkoja ovat esim. rakennusinvestoinnit,...

Laskurahoittajan valinnan tärkeät seikat ja sudenkuopat

  Laskurahoitus on noussut pienille ja keskisuurille yrityksille pankkirahoituksen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet. Selvitysten mukaan...

Tarvitsetko sparrausta rahoitusasioissa?

Rahoitus on yksi yrityksen menestyksen ja kasvun edellytyksistä. Rahoituksen avulla yritys kehittää tuotteitaan ja palveluitaan, laajentaa...

Oletko aikeissa hakea julkista rahoitusta, mutta se tuntuu työläältä?

Julkinen rahoitus soveltuu erityisesti riskialttiisiin projekteihin, joissa pelkän yksityisen rahoituksen saaminen on tyypillisesti hankalaa.  Nousu Capital välittää...

Avaimet menestykselliseen päätöksentekoon

Yrityksen toimintaympäristön muutokset, tuoteinnovaatiot tai yrityskaupat vaikuttavat usein suuresti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Olennainen osa liiketoiminnan hallintaa...

Rahoituksen kuolemansynnit – osa 1

Kirjoitin noin vuosi sitten blogin, jossa korostin rahoituksen hakemista riittävän ajoissa ja ennen kuin sille on...

Ole askel edellä: rahoituksen hakeminen ajoissa on todella järkevää

Rahoituksen hakeminen hyvissä ajoin auttaa rakentamaan luottamusta rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa. Kun valmistautumiseen on varattu aikaa,...

Vastuullinen rahoitus - yrityksen kasvun haaste?

Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa niin kuin monessa muussakin asiassa. Yritysrahoituksessakin se on noussut ykkösteemaksi. Suurten pankki- ja...

Tarvitaan monipuolisempaa yritysrahoitusta

Kevään 2023 Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että vähitellen monipuolistumassa ollut yritysrahoitus on kokenut takaiskun. Pk-yritykset joutuvat turvautumaan...

Yrityskaupan rahoitus on vaikea taiteenlaji

Moni hyvä idea jää ilman rahoitusta ja idea ei sen takia johda mihinkään. Monen pk-yrityksen yrityskauppa...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.