Kirjaudu sisään

Onko yrityksen tulevaisuuden ennustaminen vuosien päähän huuhaata?

Jokainen yritys, koosta ja toimialasta riippumatta, elää kirjaimellisesti kassan kautta. Jokainen meistä ymmärtää, että nälkä tulee, jos rahat ovat loppu. Sama ”filosofia” pätee myös yrityksille, koosta ja toimialasta riippumatta. Miten yrittäjä voi varmistaa, ettei näin pääse käymään? 

Selkeä lähtökohta on, että tulojen tulisi olla menoja suuremmat. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Kysymys kuuluukin, millä ajanjaksolla edellä mainittu tulojen ja menojen tavoiteltu suhde toteutuu? Kasvun aikaansaamisessa ja yrityksen toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa tärkeintä on rahoituksen riittävyys. Toiminnan suunnittelu muuttuu sitä haastavammaksi, mitä pidemmästä ajanjaksosta on kysymys. Kasvu- ja toimintasuunnitelmat ovat poikkeuksetta yli yhden tilikauden mittaisia, tyypillisesti useita vuosia eteenpäin. 

Yrityksen toiminnan rahoittamisen kannalta oleellisinta on rahoituksen saatavuus, tavalla tai toisella. Ulkopuolisen rahoituksen saatavuuden kannalta tarkasteluun joutuvat yrityksen luvut, kuten kannattavuuden tunnusluvut ja taseen tunnuslukuna esimerkiksi omavaraisuusaste. Tulos- ja taselaskelman riippuvuussuhteesta syntyy yrityksen kassavirta. Kassavirta kertoo, milloin tarvitaan rahoitusta ja kuinka paljon. Siksi jokaisen yrityksen, koosta ja toimialasta riippumatta, on tehtävä kassavirtasuunnitelma. Mitä pidempi suunnitteluhorisontti on, sitä haastavampaa kassan riittävyyden suunnittelu on. Tilikausien yli menevät suunnitelmat ovat haastavia kumuloituvien tasearvojen vuoksi. 

Lukusarjojen, tuloslaskelman ja taseen muodostaminen vuosiksi eteenpäin esimerkiksi Excelissä on kokeneellekin ”koneenkäyttäjälle” haastava ja aikaa vievä harjoitus. Puhumattakaan siitä, että pienetkin virheet lukusarjoissa kumuloituvat helposti isoiksi virheiksi ja johtavat vääriin johtopäätöksiin. Onneksi tällaisten suunnitelmien tekoon on olemassa ammattiapua ja tehokkaita työkaluja.

Ennusteet kuntoon oikeilla työkaluilla

Nousu Capitalin verkkopohjainen palvelu on vaivaton apuväline lukusarjojen muodostamiseksi, koska lähtökohtana ovat aina verkon kautta järjestelmään automaattisesti y-tunnuksella haettavat PRH:n vahvistetut tilinpäätöstiedot sekä automaattiset, historiaan perustuvat lineaariset ennusteet. Järjestelmän tekoäly mahdollistaa ennusteessa minkä tahansa tulos- tai tase-erän muuttamisen siten, että muutos vaikuttaa vastaavasti kumulatiivisesti myös tulevaisuuteen ja tase menee aina tasan. Kun ennustaminen perustuu toteutuneisiin lukuihin ja mallin avulla vältetään ”näppäilyvirheet”, ovat ennustamisen perusteet kunnossa ja realistisen sekä todennäköisen ennusteen luominen mahdollista. 

Huuhaa-ennusteen tekee kuka tahansa, vaikka tupakka-askin kanteen, mutta luotettavan ja realistisen ennusteen tekemiseen tarvitaan hyvä työkalu ja ammattiosaamista. Nousu Capital tarjoaa digitaalisen työkalun ja ammattitaitonsa monivuotisen kassasuunnitelman teon tueksi lähes ilmaiseksi.

Ota meihin yhteyttä, niin pohditaan yrityksesi tilannetta yhdessä!

Lue lisää Nousun rahoitusratkaisuista täältä.

Esa Närhi
esa.narhi@nousucapital.fi
LinkedIn

Esa Närhi on Nousu Capitalin rahoituskierroksista vastaava johtaja.  

 


Rahoituksen kuolemansynnit – osa 2

Tässä jatkoa lokakuiselle blogilleni. Toinen yrityksen kuolemansynti on aliarvioida yrityksen rahoitustarpeet. Vaaran paikkoja ovat esim. rakennusinvestoinnit,...

Laskurahoittajan valinnan tärkeät seikat ja sudenkuopat

  Laskurahoitus on noussut pienille ja keskisuurille yrityksille pankkirahoituksen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet. Selvitysten mukaan...

Tarvitsetko sparrausta rahoitusasioissa?

Rahoitus on yksi yrityksen menestyksen ja kasvun edellytyksistä. Rahoituksen avulla yritys kehittää tuotteitaan ja palveluitaan, laajentaa...

Oletko aikeissa hakea julkista rahoitusta, mutta se tuntuu työläältä?

Julkinen rahoitus soveltuu erityisesti riskialttiisiin projekteihin, joissa pelkän yksityisen rahoituksen saaminen on tyypillisesti hankalaa.  Nousu Capital välittää...

Avaimet menestykselliseen päätöksentekoon

Yrityksen toimintaympäristön muutokset, tuoteinnovaatiot tai yrityskaupat vaikuttavat usein suuresti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Olennainen osa liiketoiminnan hallintaa...

Rahoituksen kuolemansynnit – osa 1

Kirjoitin noin vuosi sitten blogin, jossa korostin rahoituksen hakemista riittävän ajoissa ja ennen kuin sille on...

Ole askel edellä: rahoituksen hakeminen ajoissa on todella järkevää

Rahoituksen hakeminen hyvissä ajoin auttaa rakentamaan luottamusta rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa. Kun valmistautumiseen on varattu aikaa,...

Vastuullinen rahoitus - yrityksen kasvun haaste?

Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa niin kuin monessa muussakin asiassa. Yritysrahoituksessakin se on noussut ykkösteemaksi. Suurten pankki- ja...

Tarvitaan monipuolisempaa yritysrahoitusta

Kevään 2023 Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että vähitellen monipuolistumassa ollut yritysrahoitus on kokenut takaiskun. Pk-yritykset joutuvat turvautumaan...

Yrityskaupan rahoitus on vaikea taiteenlaji

Moni hyvä idea jää ilman rahoitusta ja idea ei sen takia johda mihinkään. Monen pk-yrityksen yrityskauppa...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.