Kirjaudu sisään

Kohti monimuotoisempaa yritysrahoitusta

Suomalaisten pk-yritysten rahoitus nojaa enemmän kuin vahvasti perinteiseen pankkirahoitukseen. Uudempi, muilta sijoittajilta tuleva rahoitus, koetaan jopa häpeälliseksi. Ikään kuin pankista ei saataisi rahaa. Toki pankkirahoituksen mahtava 2/3 osuus on vähän pienentynyt, mutta sekin julkisen rahoituksen suuntaan. Viime aikoina vallitsevalla tilanteella on toki ollut merkittävä vaikutus muutokseen.

Viime syksyn Pk-yritysbarometrissa yli 60 % lainaa ottavista yrityksistä ilmoitti kääntyvänsä pankin puoleen. Seuraavaksi suosituimpia rahoittajia ovat rahoitusyhtiöt sekä suosiotaan nostava julkinen rahoitus eli Finnvera, ELY ja Business Finland. Viime mainittujen rahoittajien puoleen aikoo kääntyä 20-30 prosenttia yrityksistä. Muualla maailmassa huomattavasti suositumpiin sijoituspohjaisiin rahoitusratkaisuihin ilmoitti turvautuvansa reilusti alle 10 prosenttia vastaajista. 

Suosituin eli pankkirahoitus on pk-yritykselle lähes poikkeuksetta vakuusperusteista. Rahoituksen saannin suurimmaksi ongelmaksi yritykset yleensä mainitsevat vakuuksien järjestämisen. Finnveralla on merkittävä takausrooli myös pankkien myöntämissä lainoissa. Toinen perinteinen ongelma, rahoituksen hinta, tuntuu jo hivenen väistyvän mielistä pitkään jatkuneen olemattoman korkotilanteen myötä.

Kohti suunniteltua rahoitusta 

Mitä pienempään pk-yritykseen mennään, sitä yllättävämpiä rahoitustarpeet yleensä ovat. Mallia voisi ottaa edes jonkin verran suuryrityksistä, joissa rahoituksen suunnittelu ja eri vaihtoehtojen käyttäminen on kokoaikaista tekemistä. Kassan riittävyys myös varmistetaan erilaisilla limiiteillä, joiden olemassaolo turvaa yrityksen maksukykyä kaikissa tilanteissa. Ja myös nostamattomasta rahasta ollaan valmiita maksamaan.

Hyvää ennakointia on myös se, mihin yritys tai yrittäjät käyttävät omat vakuutensa ja mitkä rahoitustarpeet hoidetaan kohdevakuudellisena. Esimerkiksi pitkien myyntisaamisten rahoittaminen parantaa yrityksen kassatilannetta kummasti ja pienentää vakuudellisen lainan tarvetta. Käyttöpääoman riittävyyttä voi myös pienemmät yritykset varmistaa rahoituslimiitillä.

Nousu Capital on erikoistunut yritysten rahoituksen välittämiseen omalla joukkorahoitusalustallaan. Tarjoamassa on sekä pitkäaikaista investointi- ja käyttöpääomarahoitusta että lyhytaikaista limiittirahoitusta. Ja kaikki vakuudettomasti ja joustavasti. Lisäksi myyntisaamisten rahoittaminen järjestyy myös pienemmille yrityksille yhteistyökumppanin kautta. 

Siispä häpeä pois ja miettimään yrityksen rahoittamista ja mahdollisuuksia uudella ja raikkaalla tavalla. Samalla luodaan myös suomalaisella sijoitusrahalle hyviä kotimaista yritystoimintaa tukevia mahdollisuuksia. 

- Jari Heikkinen
Kirjoittaja on Nousu Capitalin Senior Advisor
LinkedIn

 


Vastuullinen rahoitus - yrityksen kasvun haaste?

Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa niin kuin monessa muussakin asiassa. Yritysrahoituksessakin se on noussut ykkösteemaksi. Suurten pankki- ja...

Tarvitaan monipuolisempaa yritysrahoitusta

Kevään 2023 Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että vähitellen monipuolistumassa ollut yritysrahoitus on kokenut takaiskun. Pk-yritykset joutuvat turvautumaan...

Yrityskaupan rahoitus on vaikea taiteenlaji

Moni hyvä idea jää ilman rahoitusta ja idea ei sen takia johda mihinkään. Monen pk-yrityksen yrityskauppa...

Suomalaiset yritykset ansaitsevat parempaa rahoitusta

Suomalaisten yritysten rahoitus on vahvasti pankkisidonnaista. Pankkien myönteiset luottopäätökset ovat olleet monelle yritykselle kasvun edellytys. Negatiiviset...

Haetko rahoitusta oikein?

Noin viidennes pk-yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta tuoreen Pk-yritysbarometrin mukaan. Osa jättää hakematta rahoitusta, koska on...

Saako budjetilla rahoitusta?

Törmäämme usein yritysasiakkaidemme kanssa siihen, että rahoitusta haetaan budjetin avulla. Oikeampi työkalu olisi kuitenkin liiketoiminnan ennuste.  Budjetti on mahdollisimman...

Hyödynnä tuore tilinpäätös rahoituksen järjestämisessä

Nyt on oikea hetki aloittaa yrityksen rahoituksen suunnittelu. Paras hetki hakea rahoitusta on se hetki, kun...

Oikea rahoitus oikeaan tarpeeseen

Suomalaisten yritysten yleisin rahoitusmuoto on velkakirjalaina. Hyvänä kakkosena tulevat tililimiitti ja pronssisijalle pääsevät kohdevakuudelliset rahoitukset. Kun yrityksiltä...

Pk-yritys - varmista rahoituksen saatavuus nyt

Pk-yritysten tilanne näyttää tällä hetkellä vielä aika hyvältä. Kauppa käy, eikä kasvava inflaatio näy ratkaisevasti kustannustason...

Nousu Capital keskittyy rahoituksen neuvonantopalveluihin ja luopuu joukkorahoituspalveluista

Nousu Capital keskittyy jatkossa yritysrahoituksen asiantuntijapalveluihin ja luopuu lainamuotoisen joukkorahoittamisen välittämisestä. Suljemme sijoittajien ja rahoitusta hakevien yritysten...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.