Kirjaudu sisään

Haetko rahoitusta oikein?

Noin viidennes pk-yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta tuoreen Pk-yritysbarometrin mukaan. Osa jättää hakematta rahoitusta, koska on epävarma sen saatavuudesta, pelkää kielteistä päätöstä tai liian tiukkoja ehtoja rahoitukselle. Mutta miten sitten valmistautua rahoituksen hakemiseen? 

Yksi tyypillinen virhe rahoitusta haettaessa on se, että rahoitusta haetaan liian myöhään. Se saattaa johtua yrityksen pyrkimyksestä pärjätä tulovirralla ja kassalla niin kauan kuin mahdollista. Toinen virhe on se, että rahoitusta haetaan liian vähän. Hankkeet toteutuvat harvoin täsmälleen suunnitellussa aikataulussa tai kustannusarviossa. Tällöin myöhästynyt kassavirta tai kohonneet investointikustannukset heikentävät maksuvalmiutta ja sen paikkaamiseen saatetaan tarvita lisärahoitusta. 

Näihin virheisiin lankeaminen kertoo rahoittajalle sen, ettei toimintaa ole suunniteltu riittävän pitkäjänteisesti. Rahoitusta on haettava 2-3 kuukautta ennen tarvetta, sillä luottopäätösten tekoon kuluu aikaa lisääntyneen regulaation takia aiempaa kauemmin. Lisäksi isompien investointihankkeiden yhteydessä pitää aina varmistaa riittävä kassapuskuri esim. luotollisen tilin tai rahoitusliimitin muodossa. Kokemus osoittaa, että etenkin rakennushankkeissa kustannusarvio ylittyy 20-30 %.

Rahoituksen hakemisprosessin voi ulkoistaa

Pk-yrittäjällä ei ole aina aikaa paneutua kunnolla rahoituksen hakemisessa tarvittavaan materiaaliin ja erilaisiin laskelmiin, saati kirjoittaa yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa. Silloin kannattaa käyttää apuna ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden avulla saadaan koostettua rahoitushakemuksen tueksi kattava tietopaketti, joka sisältää mm. tulos-, tase- ja kassavirtaennusteet (tarvittaessa vaihtoehtoisina laskelmineen) sekä kuvauksen yrityksen liiketoiminnasta, johdosta ja markkinoista.

Meillä Nousu Capitalissa on osaamista ja kokemusta näissä asioissa, joten ota rohkeasti yhteyttä. Halutessasi otamme koko rahoituksen hakemisprosessin hoitaaksemme.

Kari Villikka 
kari.villikka@nousucapital.fi

Kari Villikka on Nousu Capitalin Senior Advisor, joka auttaa asiakkaitamme erityisesti rahoitusstrategioiden tekemisessä, kasvurahaa hakevien yritysten analysoinnissa ja rahoituksen hakemisessa. 

 


Rahoituksen kuolemansynnit – osa 2

Tässä jatkoa lokakuiselle blogilleni. Toinen yrityksen kuolemansynti on aliarvioida yrityksen rahoitustarpeet. Vaaran paikkoja ovat esim. rakennusinvestoinnit,...

Laskurahoittajan valinnan tärkeät seikat ja sudenkuopat

  Laskurahoitus on noussut pienille ja keskisuurille yrityksille pankkirahoituksen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet. Selvitysten mukaan...

Tarvitsetko sparrausta rahoitusasioissa?

Rahoitus on yksi yrityksen menestyksen ja kasvun edellytyksistä. Rahoituksen avulla yritys kehittää tuotteitaan ja palveluitaan, laajentaa...

Oletko aikeissa hakea julkista rahoitusta, mutta se tuntuu työläältä?

Julkinen rahoitus soveltuu erityisesti riskialttiisiin projekteihin, joissa pelkän yksityisen rahoituksen saaminen on tyypillisesti hankalaa.  Nousu Capital välittää...

Avaimet menestykselliseen päätöksentekoon

Yrityksen toimintaympäristön muutokset, tuoteinnovaatiot tai yrityskaupat vaikuttavat usein suuresti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Olennainen osa liiketoiminnan hallintaa...

Rahoituksen kuolemansynnit – osa 1

Kirjoitin noin vuosi sitten blogin, jossa korostin rahoituksen hakemista riittävän ajoissa ja ennen kuin sille on...

Ole askel edellä: rahoituksen hakeminen ajoissa on todella järkevää

Rahoituksen hakeminen hyvissä ajoin auttaa rakentamaan luottamusta rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa. Kun valmistautumiseen on varattu aikaa,...

Vastuullinen rahoitus - yrityksen kasvun haaste?

Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa niin kuin monessa muussakin asiassa. Yritysrahoituksessakin se on noussut ykkösteemaksi. Suurten pankki- ja...

Tarvitaan monipuolisempaa yritysrahoitusta

Kevään 2023 Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että vähitellen monipuolistumassa ollut yritysrahoitus on kokenut takaiskun. Pk-yritykset joutuvat turvautumaan...

Yrityskaupan rahoitus on vaikea taiteenlaji

Moni hyvä idea jää ilman rahoitusta ja idea ei sen takia johda mihinkään. Monen pk-yrityksen yrityskauppa...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.