Kirjaudu sisään

Asiakasvaratili, mikäs se on ja mihin sitä tarvitaan?

Asiakasvarat ovat varoja, joita asiakkaamme siirtävät virtuaalitileilleen Nousu Capitalin palvelualustalla. Näillä rahoilla sijoittajamme tekevät sijoituksia avoinna oleviin kohteisiin. Sijoittajien rahat säilytetään aina ulkopuolisella pankin asiakasvaratilillä. 

Nousu hallinnoi asiakasvaratiliä asiakkaiden lukuun ja valtuuttamana. Asiakasvaroilla tarkoitetaan sijoitettavaksi menevien varojen lisäksi myös asiakkaan sijoituksista saamiaan lyhennyksiä, korkoja sekä muita saatuja maksuja. Nousun asiakkaiden rahavarat säilytetään Nousun asiakasvaratilillä Suomessa toimivassa talletuspankissa. Asiakasvaratili on pankissa eroteltu Nousun omista varoista nimeämällä tili asiakasvaratiliksi. Näin ollen varat on aina eroteltu Nousu Capital Oy:n omista rahavaroista. 

Asiakasvarojen säilytykseen käytetyt talletuspankit ovat julkisen valvonnan alaisia ja ne ovat joko suomalaisia talletuspankkeja tai muussa valtiossa toimiluvan saaneita luottolaitoksia, joilla on oikeus talletusten vastaanottamiseen Suomessa. Varojen asiakaskohtainen jakaminen tehdään Nousun järjestelmissä. Järjestelmät täsmäytetään talletuspankin tilitietoihin päivittäin. Asiakkaiden varoja ja niiden muutoksia voidaan seurata sekä kokonaisuutena että erikseen kunkin asiakkaan osalta luotettavasti ja jatkuvasti. Asiakkaat tunnistautuvat Nousun palvelussa henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan ja he pystyvät seuraamaan varoihinsa liittyviä asioita ajantasaisesti omalla asiakastilillään.

Asiakasvaratilin tiliehtojen mukaan asiakasvaratilillä voi olla usean Nousun asiakkaan varoja, eikä pankki saa käyttää näitä varoja tilinavaajaan eli tässä tapauksessa Nousu Capitaliin kohdistuvien saatavien kuittaamiseen. Näin ollen asiakasvaratilillä olevat asiakasvarat ovat pankkiriskin alaisia. Pankkiriski tarkoittaa riskiä, jossa kyseinen talletuspankki ei kykene suoriutumaan maksuvelvoitteistaan ja se ajautuu maksukyvyttömäksi. 

Jos taas varat ovat aktiivisesti sijoitettuina esimerkiksi yrityslainoihin Nousun markkinapaikan kautta, ovat varat tässä tilanteessa kyseisen yrityksen eli sijoituskohteen luottoriskin alaisia. Nousu määrittelee jokaisen yritysasiakkaan luottoriskin ainutlaatuisen Nousuluokituksen avulla. Tutustu Nousuluokitukseen verkkosivuillamme www.nousucapital.fi

Kysy meiltä lisää Nousu Capitalin toimintamallista osoitteesta: asiakaspalvelu@nousucapital.fi

 


Rahoituksen kuolemansynnit – osa 2

Tässä jatkoa lokakuiselle blogilleni. Toinen yrityksen kuolemansynti on aliarvioida yrityksen rahoitustarpeet. Vaaran paikkoja ovat esim. rakennusinvestoinnit,...

Laskurahoittajan valinnan tärkeät seikat ja sudenkuopat

  Laskurahoitus on noussut pienille ja keskisuurille yrityksille pankkirahoituksen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet. Selvitysten mukaan...

Tarvitsetko sparrausta rahoitusasioissa?

Rahoitus on yksi yrityksen menestyksen ja kasvun edellytyksistä. Rahoituksen avulla yritys kehittää tuotteitaan ja palveluitaan, laajentaa...

Oletko aikeissa hakea julkista rahoitusta, mutta se tuntuu työläältä?

Julkinen rahoitus soveltuu erityisesti riskialttiisiin projekteihin, joissa pelkän yksityisen rahoituksen saaminen on tyypillisesti hankalaa.  Nousu Capital välittää...

Avaimet menestykselliseen päätöksentekoon

Yrityksen toimintaympäristön muutokset, tuoteinnovaatiot tai yrityskaupat vaikuttavat usein suuresti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Olennainen osa liiketoiminnan hallintaa...

Rahoituksen kuolemansynnit – osa 1

Kirjoitin noin vuosi sitten blogin, jossa korostin rahoituksen hakemista riittävän ajoissa ja ennen kuin sille on...

Ole askel edellä: rahoituksen hakeminen ajoissa on todella järkevää

Rahoituksen hakeminen hyvissä ajoin auttaa rakentamaan luottamusta rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa. Kun valmistautumiseen on varattu aikaa,...

Vastuullinen rahoitus - yrityksen kasvun haaste?

Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa niin kuin monessa muussakin asiassa. Yritysrahoituksessakin se on noussut ykkösteemaksi. Suurten pankki- ja...

Tarvitaan monipuolisempaa yritysrahoitusta

Kevään 2023 Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että vähitellen monipuolistumassa ollut yritysrahoitus on kokenut takaiskun. Pk-yritykset joutuvat turvautumaan...

Yrityskaupan rahoitus on vaikea taiteenlaji

Moni hyvä idea jää ilman rahoitusta ja idea ei sen takia johda mihinkään. Monen pk-yrityksen yrityskauppa...

Yritysrahoituksen asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä.